Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Renlav

Renlav
Renlav | Foto: Bien
Cladonia rangiferina L.

Grå renlav, renmossa, vitmoss

LAVAR

Lichenes

Släktet Cladonia representeras i Sverige av ett flertal arter, av vilka renlav är den vanligaste och ojämförligt viktigaste. Som alla lavar förmår renlaven överleva under de svåraste förhållanden - den klarar både stark kyla och torka under lång tid. Trots detta är den mycket näringsrik- den innehåller en stor mängd stärkelse - och den utgör den huvudsakliga vinterfödan för samernas renhjordar.

Förr i tiden brukade man under missväxtår samla in renlav som vinterfoder även åt nötkreaturen, och liksom islandslaven, Cetraria islandica, utnyttjades den i nödtider till och med som människoföda - man malde den torkade laven till ett mjöl som användes till bakning. För att få bort den beska smaken måste man dock först blötlägga laven i pottaskelut ett dygn. Så sent som i slutet av 1800-talet användes renlav i stor skala till brännvinsbränning, bl.a. vid några brännerier i Småland. Renlav har också använts och används fortfarande till växtfärgning- den ger en ljust beige färg. Medicinskt har renlav brukats i huskurer vid Iuftrörskatarr och liknande åkommor.

Förekomst: Mycket allmän över så gott som hela landet i ljusa tallskogar på magert underlag. Kan också förekomma på mossar och på sanddyner.

Kännetecken: Renlav bildar 5 -12 cm höga tuvor. Smågrenarna är ofta krökta at samma håll och har en brunviolett färgton. Huvudstammen är askgrå och utgår från den s. k. primärbålen, en oansenlig skorpliknande bildning, som försvinner tidigt. Förökning sker mest på vegetativ väg genom att stycken bryts av och växer ut till nya individer. Flera liknande arter förekommer.

Använda växtdelar: Hela laven.

Innehållsämnen: Lavsyrorna atranorin och usninsyra. Ca 60% kolhydrater, där huvudmängden utgörs av lichenin. Umbilicin

Medicinsk verkan: Slemlösande. Usninsyra har andningsstimulerande och antibiotisk verkan.

Användning: Har tidigare använts vid luftrörskatarr. Numera till extraktion av urinsyra, som används som sårpulver vid infekterade sår. Ickemedicinskt till framställning av etanol genom fermentering. Näringsrikt foder för renar.