Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Rölleka

Rölleka
Rölleka | Foto: Enrico Blasutto
Achillea millefolium L.

Soldatört, sårläka

KORGBLOMMIGA VÄXTER

Asteraceae (Compositae)

Det latinska artepitetet millefolium betyder tusenbladig och syftar på röllekans finflikiga blad. Redan för 4 000 år sedan ansåg kineserna att växten hade undergörande egenskaper. Släktnamnet Achillea kommer av Akilles, den grekiske hjälten som var osårbar - örten användes tidigt som sårmedel. Ortnamnet achilleios förekommer redan hos Hippokrates, men det är osäkert om det var vår rölleka som åsyftades.

Rölleka ingick ofta i de vigda växtknippen som förr var vanliga i Sydtyskland. I folkmedicinen användes länge ett spritutdrag av rölleka, s.k. millefoliumbrännvin, invärtes och utvärtes mot en hel rad sjukdomar och krämpor. Röllekans torkade blomkorgar var tidigare officinella och användes som magstärkande medel. Växtens verkan beror huvudsakligen på att den innehåller en eterisk olja och bitterämnen.

I många länder har man för att öka hållbarheten hos vin brukat hänga en påse med röllekafrukter i vinfaten. Den besläktade nysörten, Achillea ptarmica, användes tidigare som läkeväxt; i Kina har den sedan tretusen år utnyttjats i spådomskonsten.

OBS! För stor dos ger yrsel och huvudvärk.

Förekomst: Allmän över hela landet, mest på kulturmark, vägrenar, gräsmattor På kulturmark även i fjällen.

Kännetecken: En 30-70 cm hög, flerårig ört med upprätt, styv, bladbärande stjälk. Blad 2-3 ggr parflikade, flikar många, håriga. Blommor vita eller rosa (juni-juli), i små korgar i platta kvastlika ställningar. Stralblommor korta, vita (eller rosa). Diskblommor gräddfärgade. Jordstam krypande. Smak bitter. Doft aromatisk.

Använda växtdelar: Blommande ovanjordiska delen av växten.

Innehållsämnen: Eterisk olja med azulen och eucalyptol. Flavonoiderna apigenin och luteolin, förenade med sockermolekyler. Seskviterpenlaktonerna miliefolid och acetylbalchanolid. De kvävehaltiga föreningarna betain, stachydrin och betonicin.

Medicinsk verkan: Kramplösande, antiinflammatorisk, aptitstimulerande, ökar utsöndringen av matsmältningsvätskorna. Hosthämmande. Adstringerande, sårläkande.

Användning: Invärtes vid kramp i mag-tarmkanalen, dysmenorré, aptitlöshet, hosta. Utvärtes till omslag och baddning av svårläkta sår. Ribes rubrum L.