Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Myskmadra

Myskmadra
Myskmadra | Foto: Frank Vincentz
Galium odoratum

Myskmåra, myska

MÅRVÄXTER

Rubiaceae

Den i många länder omtyckta "majdrycken", som bereds av vin och myskmadra, är känd sedan 800-talet. På 1700-talet drack den polske kungen Stanislaus Leszczyriski varje morgon en kopp te tillagat av myskmadra, och han påstod att han hade detta te att tacka för sin goda hälsa. Te på myskmadra verkar bl.a. svettdrivande. I färskt tillstånd luktar myskmadran endast svagt; det är först när växten torkas som den säregna doften framträder. Den härrör från det kumarin som finns i myskmadran och som frigörs vid torkningen. Kumarin förekommer även i andra växter, bl.a. gräset myskbrodd som används som brännvinskrydda. Det är också kumarinet som ger höet dess karakteristiska doft. Då kumarinhalten hos myskmadran är tämligen låg förekommer knappast några allvarliga förgiftningar på grund av intag av denna ört. Större mängder kan emellertid framkalla svår huvudvärk och yrsel. På grund av den angenäma doften har man sedan gammalt hängt in buketter av myskmadra i klädkammare och linneskåp. Myskmadrabuketter skulle dessutom skydda mot bl.a. mal.

Förekomst: Växer mindre allmänt i mullrika skogar från Skåne till Värmland, södra Dalarna och Hälsingland. Sällsynt i Jämtland och norra Västerbotten. Karaktärsväxt i bokskogar.

Kännetecken: En 10-30 cm hög, flerårig ört, ofta beståndsbildande. Stjälk upprätt, ogrenad, fyrkantig och glänsande med kransar av 6-9 mörkgröna blad, som är brett lansettformiga tillspetsade och kala. Blommor vita (maj-juni) små och fyrtaliga med korta pipar. De sitter i gaffelgrenade knippen. Frukter 2 och 2, nästan klotrunda, försedda med krokborst. Jordstam tunn, krypande. Myskmadra kännetecknas som torr av sin kumarindoft. Smak angenäm, något bitter.

Använda växtdelar: Hela växten utom roten, insamlad vid början av blomningen. Blir svart vid torkningen.

Innehållsämnen: Kumarin, i färsk växt bundet som glykosiden asperulosid. Vitamin C.

Medicinsk verkan: Har tillskrivits antiseptisk urindrivande, galldrivande, svettdrivande och lugnande verkan.

Användning: Främst som luktförbättrande medel. Används i teblandningar.