Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Malört

Malört
Malört | Foto: H. Zell
Artemisia absinthium

KORGBLOMMIGA VÄXTER

Asteraceae

Malörten är en flerårig, örtartad halvbuske som i årtusenden har varit uppskattad för sina medicinska egenskaper. Den omtalas redan på en egyptisk papyrus från omkring år 1600 f.Kr. Men i en örtabok från år 1588 berättar den tyske läkaren och botanisten Tabernaemontanus även om skadliga egenskaper hos malörten.

På grund av sin ytterst beska smak står malörten i Bibeln som symbol för livets hemsökelser och lidanden. Samma negativa klang har det latinska artnamnet, som anses komma av det grekiska ordet psinthos, glädje, föregånget av det negerande prefixet a-; namnet skulle alltså betyda utan glädje.

Av bl.a. malört framställdes absint, en under 1800-talet mycket omtyckt likör. Eftersom det i malört förutom bitterämne finns en eterisk olja som innehåller det skadliga ämnet thujon kan missbruk av absint orsaka svåra förgiftningar, varför tillverkning och försäljning av absintlikör förbjöds i många länder i början av 1900-talet.

Malört är i övrigt en vanlig brännvinskrydda och används även för att smaksätta vermut.

OBS! Ihärdigt bruk kan orsaka förgiftning!

Förekomst: Hemmahörande i Sydösteuropa och Västasien. Hos oss ursprungligen förvildad och tämligen allmän upp till Värmland. södra Dalarna och Gästrikland. Torr, sandig men kväverik mark.

Kännetecken: En 40-100 cm hög flerårig växt med Ijusgröna-vita stjälkar, nedtill förvedade. Blad silvergrått håriga. De är djupt, ofta upprepat parflikiga i trubbiga, långsmala flikar. Blommor gula (juli-augusti), mycket små, rörformiga, i små runda korgar i rikt förgrenade ställningar. Doft starkt aromatisk. Smak bitter.

Använda växtdelar: Ovanjordiska delarna.

Innehållsämnen: Bitterämnet absintin, som är uppbyggt av artabsin och dess isomer. 0,5% eterisk olja med thujon, thujol, phellandren och cadinen.

Medicinsk verkan: Stimulerar sekretionen av matsmältningssafterna, Thujon är i större doser giftigt (svindel, kramper, delirium). Nu finns thujonfria varieteter med t.o.m. starkare stimulerande effekt än "normal" malört.

Användning: Vid aptitlöshet, gallbesvär, matsmältningsrubbningar. Som brännvinskrydda.