Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Lackviol

Lackviol
Lackviol | Foto: Vera Buhl
Erysimum cheiri

Gyllenlack

KORSBLOMMIGA VÄXTER

Brassicaceae

Lackviolen är en halvbuske som härstammar från östra Medelhavsområdet. I vårt land odlas den som prydnadsväxt i trädgårdarna och även som krukväxt. De odlade formerna har stora, ibland dubbla blommor i guldgult, orange eller rödbrunt; den i västra och södra Mellaneuropa förvildade formen är mindre och har gula blommor. Lackviolen slår gärna rot i kalk- och näringsfattiga murfogar. Den tål inte kalla vintrar. Ur knoppar nära stjälkens bas växer under det andra året nya blomstjälkar upp.

Även om lackviolen användes flitigt av de gamla grekiska och arabiska läkarna, framför allt som sårrengörande och menstruationsdrivande medel, tycks det ha dröjt århundraden innan den fick en mera framträdande plats inom läkekonsten. Kemiska analyser i början av 1900- talet gav vid handen att lackviolens frön och blad, och i mindre utsträckning även blommorna, innehåller cheirotoxin, en glykosid som påverkar hjärtat. På grund av detta bör man iaktta största försiktighet.

OBS! Bör användas som läkeört endast under läkarkontroll!

Förekomst: Sannolikt ursprunglig i Medelhavsländerna. I övrigt ofta odlad och ibland förvildad från trädgårdar. I Sverige endast härdig i de sydligaste delarna.

Kännetecken: En två- eller flerårig, 20-60 cm hög halvbuske med talrika stjälkar. som är kantiga och vedartade. Blad smalt lansettlika, grågröna, närmast helbräddade, täckta av tilltryckta hår. Blommor gula, gulorange elier bruna, ibland brokiga (maj-juni), 2-2,5 cm stora, i toppställda klasar. Fodret består av 4 fria, upprätta, gröna foderblad, kronan av 4 fria kronblad. Ståndare 6, varav 4 kortare. Märke uppdelat i 2 runda flikar. Skida avlång, fyrkantig. Frö brunt, med vinge. Lukt angenäm, aromatisk. Smak skarp.

Använda växtdelar: Blommande grenspetsar, frukter.

Innehållsämnen: Små mängder av de hjärtaktiva glykosiderna cheirotoxin och cheirosid. Senapsoijeglykosiden glucocheirolin. Vitamin C. Eterisk olja.

Medicinsk verkan: Urindrivande, hjärtstimulerande, hjärtreglerande.

Användning: Vid ödem, lätta hjärtbesvär.