Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Kvickrot

Kvickrot
Kvickrot | Foto: James K. Lindsey
Agropyrum repens

Vitrot, kveker

GRÄS

Poaceae

Kvickroten är ett flerårigt gräs och nära besläktad med vete. Av trädgårdsodlare och lantbrukare betraktas den enbart som ett ovälkommet och svårutrotat ogräs. Den långsträckta, rikt förgrenade jordstammen är nästan omöjlig att bli av med sedan den väl har sluppit in på en åker. Även små brottstycken av jordstammen som blir kvar efter grävning eller plöjning skjuter oupphörligt nya skott. Det är denna obändiga livskraft som har givit växten dess namn - ordet kvick betyder ursprungligen levande, livskraftig.

Men kvickroten har även en rad goda och nyttiga egenskaper. I trakter där vind och vatten orsakar jorderosion kan man plantera in kvickrot, och snabbt bildar jordstammarna ett kraftigt skyddsnät. Jordstammen har tidigare varit officinell; inom folkmedicinen används den än i dag till en rad beredningar som framför allt ska verka urindrivande och blodrenande. Ur jordstammen, som är rik på kolhydrater, kan man också framställa sirap och till och med alkohol. På många håll har man samlat in och rostat kvickrotens jordstam som kaffesurrogat, och i nödtider har den malda, torkade jordstammen tjänat som ersättning för mjöl vid bakning. Även de gröna delarna av kvickroten är användbara. De utgör ett utmärkt kreatursfoder och skall på några dagar ge hästar en glänsande hårrem.

Förekomst: Allmän över hela landet utom längst i norr, där den är tillfällig. Växer på kulturpåverkad mark, ursprunglig på havsstränder.

Kännetecken: Ett flerårigt gräs, 40-120 cm högt. Strå upprätt, styvt, kalt. Blad med nerver, gröna-blågröna, smala, platta, ovanpå sträva. Ax långt utdraget, blågrönt med 10-20 plattade småax. Blommor (juni-september) 4-6 tillsammans i småax omslutna av 2 skärmfjäll och vanligen borstlösa blomfjäll. Tre ståndare. Hela småaxet faller av vid mognaden. Jordstam smal men mycket lång, gulvit med rötter vid noderna. Smak sötaktig.

Använda växtdelar: Jordstam.

Innehållsämnen: Kaliumsalter, triticin, (3-18 %, löslig kolhydrat, uppbyggd av fruktos). Slem. Vanillosid (glukos-vanillin). 0,01-0,05 % eterisk olja som till 95 % består av agropyren och 5 % karvon.

Medicinsk verkan: Urindrivande, desinficerande, laxerande. Agropyren har bred antibiotisk effekt.

Användning: Vid urinvägsinfektioner, milt laxermedel vid förstoppning. Dietetiskt näringsmedel med fritt och bundet fruktos (fruktsocker).