Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Kornvallmo

Kornvallmo
Kornvallmo | Foto: Lajsikonik
Papaver rhoeas

VALLMOVÄXTER

Papaveraceae

Ännu för några år sedan kunde man vid skördetiden se kornvallmons lysande scharlakansröda blommor i stor mängd bland sädesaxen. Men liksom blåklinten och många andra ogräs på åkrarna har även kornvallmon på grund av den kemiska ogräsbekämpningen blivit alltmer sällsynt. Endast i fältens kanter, längs vägar och banvallar, finner den fortfarande växtbetingelser som passar den. Den hör ursprungligen hemma i östra Medelhavsområdet, men fynd av frön i närheten av Bodensjön tyder på att kornvallmon redan under yngre stenåldern hade brett ut sig långt åt norr och väster.

Växtens blommor har sedan årtusenden använts som lugnande medel och används som sådant än i dag inom folkmedicinen. Liksom mjölksaften innehåller de den icke giftiga alkaloiden rhocadin. På grund av sitt röda färgämne har blommorna stundom använts att färga te och vin med. I en del länder framställer man även en hostlindrande sirap av kornvallmons blommor. Då den i stora mängder kan ge förgiftningssymtom bör man noga följa den föreskrivna doseringen.

OBS! Kan intagen i för stora mängder ge förgiftningssymtom!

Förekomst: Mindre allmän i södra Sverige och på Öland och Gotland. Växer som ogräs i åkrar, på vägrenar och liknande ställen, ofta tillfällig.

Kännetecken: En 25-80 cm hög, ettårig ört. Stjälk upprätt, utspärrat hårig och förgrenad, med vit mjölksaft. Blad håriga och pardelade med sågtandade flikar. Blommor röda (juni-juli), sitter ensamma på långa, utspärrat borsthåriga skaft. Kronblad 4, stora, vanligtvis med en svart fläck vid basen. Fodret 2 snabbt avfallande blad. De talrika ståndarna är blåsvarta. Kapsel kal och nästan klotrund. Den öppnar sig med porer under märkesskivan. Frön talrika, svarta. Lukt svag, oangenäm. Smak bitter.

Använda växtdelar: Kronblad.

Innehållsämnen: Antocyanosider (derivat av cyanidol), som ger den röda färgen. Alkaloiderna rhoeadin och rhocagenin.

Medicinsk verkan: Hosthämmande, kramplösande, milt lugnande.

Användning: Vid hosta, Iuftrörskatarr. Som milt lugnande medel. Som färgämne till hostsirap (antocyanosider).