Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Kattmynta

Kattmynta
Kattmynta | Foto: Jon Sullivan
Nepeta cataria

Kattleka, kattiusta

KRANSBLOMMIGA VÄXTER

Lamiaceae

Denna ört skall liksom valerianan utöva en speciell dragningskraft på katter - artnamnet kommer av latinets catus, katt - men till skillnad från valerianan har den en för mänskliga näsor angenäm doft av mynta. Kattmyntan är en gammal läkeört som är ursprungligt vildväxande i Sydeuropa och Mindre Asien. Hos oss har den tidigare odlats för medicinskt bruk, och de exemplar som man stundom träffar på här är förvildade. Orten växer framför allt på avstjälpningsplatser, ödetomter och bangårdar, men är numera mycket ovanlig.

Kattmyntan skall i första hand verka lugnande på nervsystemet och befordra matsmältningen. Några färska blad att tugga på lär dessutom kunna tjäna som första hjälp och lindring vid tandvärk.

Den schweiziske läkaren Leonhard Thurneiser som levde på 1600-talet berättade om ännu märkvärdigare verkningar: en skarprättare han kände kunde inte avrätta någon missdådare om han inte hade tuggat på kattmyntarötter; om han gjorde det "greps han ögonblickligen av vrede och raseri och blev alldeles blodtörstig".

Förekomst: Inhemsk i Sydeuropa; växer där på torr mark. Odlad och förvildad i Sverige.

Kännetecken: En 50-100 cm hög, flerårig ört. Stjälk upprätt, grågrön, luden, förgrenad i toppen. Blad motsatta, skaftade, hjärtlika och grovnervade, 2-5 cm långa, ovan grågröna, under Ijusa. Blommor vita med röda prickar (juli-september) i täta kransar i stjälktoppen. Foder hårigt med 5 trekantiga tänder. Kronan skjuter fram ur fodret, överläppen står rakt upp och är tvåflikig, underläppen är konkav och treflikig. Ståndare 4 varav 2 är längre. Frukter 4, trekantiga, kala, bruna nötter. Lukt erinrande om pepparmynta. Smak bitter och brännande, skarp.

Använda växtdelar: Blommande grenspetsar. Hela ovanjordiska delen av växten.

Innehållsämnen: Eterisk olja med carvacrol, tymol, nepetalakton, nepetasyra.

Medicinsk verkan: Kramplösande, menstruationsökande, väderspänningsfördelande, allmänt stärkande. Sårläkande, svagt smärtlindrande.

Användning: Invärtes vid kikhosta, menstruationsrubbningar, matsmältningsrubbningar. Utvärtes till sårbehandling, vid tandvärk.