Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Jordrök

Jordrök
Jordrök | Foto: Carsten Niehaus
Fumaria officinalis

JORDRÖKSVÄXTER

Fumariaceae

Namnet jordrök är en översättning av det latinska namnet, Fumaria; det förekommer inte som ursprunglig folklig benämning utanför det romanska språkområdet. Det latinska namnet kommer av ordet fumus, rök, en översättning av det grekiska ordet kapnos, som var namnet på en ört vars fräna lukt framkallade tårar på samma sätt som rök. Huruvida denna ört var identisk med vår jordrök är osäkert. Växten är ett vanligt förekommande ogräs som har åtföljt odlingen i Europa åtminstone sedan yngre stenåldern.

Jordrökens medicinska egenskaper har lovprisats alltsedan antiken. Dioskorides talar om dess skarpt smakande växtsaft, som "gör synen klar och framkallar tårar". Framför allt har den ansetts verka blodrenande vid hudsjukdomar och befordra lever- och gallfunktionen. Detta har inte bekräftats av nyare forskning - men däremot har man visat på förekomst av ämnen som påverkar bl.a. hjärta och blodtryck. Jordröken hör också till de örter som i folktron ansetts äga speciell kraft att skänka ett långt liv.

Förekomst: Allmän från Skåne till Dalarna och Ångermanland, sällsynt norrut till Torne lappmark. Växer som ogräs på välgödslade marker, speciellt på lerjord. Ursprunglig i Sydeuropa.

Kännetecken: En 10-60 cm hög ettårig ört. Blågrön, slak, ofta klättrande stjälk. Blad grågröna, smalt dubbelt parbladiga. Blommor rosa med purpurröd mynning (maj- september), små, i klasar. Foderbladen är kronbladslika; det översta kronbladet har en kort sporre. Ståndare skenbart 6 i två grupper. Frukt, en nöt, klotrund, tilltryckt i spetsen. Rot spolformig, gulvit. Växtsaftens lukt skarp. Smak mycket bitter, saltartad.

Använda växtdelar: Den ovanjordiska delen av växten i blomningsstadiet.

Innehållsämnen: I svensk färsk växt har påvisats förekomsten av alkaloiderna protopin och kryptopin Fumarsyra, något garvsyra.

Medicinsk verkan: Laxerande, galldrivande. Nya undersökningar har även visat blodtryckssänkande, andningsstimulerande, kramplösande och hjärtstimulerande verkan men ej bekräftat den galldrivande effekten.

Användning: Vid åderförkalkning. som hjärtstimulerande medel.