Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Jordgalla

Jordgalla
Jordgalla
Gratiola officinalis

Guds nådes ört

LEJONGAPSVÄXTER

Scrophulariaceae

Jordgallan är en graciös flerårig ört som förekommer på fuktiga ställen i södra och mellersta Europa. På grund av sin sällsynthet är den fridlyst på många platser. Jordgalla hör till de vildväxande läkeörter som bör användas med stor försiktighet, då biverkningarna är många och överdosering kan framkalla svåra, ibland livshotande förgiftningar.

Bland apotekarna var jordgallan tidigare högt skattad, vilket namnet Gratia Dei (Guds nådes ört) visar, detta trots att den under 1500- och 1600-talen, åderlåtningens, lavemangens och avföringsmedlens storhetstid inom medicin, kan ha varit orsak till ett stort antal olyckliga patienters död. Jordgallan hör till samma växtfamilj som fingerborgsblomman, Digitalis purpurea, och innehåller liksom denna ämnen som påverkar hjärtat. Den har sedan länge använts framför allt som starkt avförande medel men även som kräkmedel och urindrivande medel. I vissa länder har jordgallan använts av allmogen som ett slags universalmedel - i Frankrike kallas den fattigmansört- och även inom homeopatin utnyttjas den mot en rad vitt skilda besvär.

OBS! I stora doser digitalisliknande effekt på hjärtat. Bör därför användas med försiktighet.

Förekomst: Vildväxande vid stränder och på fuktiga ställen i Mellan- och Sydeuropa. I Sverige endast sällan odlad.

Kännetecken: En 20-50 cm hög flerårig ört med upprätt, ihålig, nedtill rund, upptill fyrkantig stjälk. Blad gröna, motsatta, utan skaft, lansettlika, fint sågade. Blommor ljusgula med rosa läppar (juli-september), ensamma i bladvecken, nästan oskaftade. Foder med 5 tänder, vid blombasen 2 förblad. Krona inuti finhårig; överläpp tvåflikig, underläpp treflikig; ståndare 4. Kapsel med två rum, frön talrika. Jordstam köttig, krypande, med utlöpare. Lukt obehaglig. Smak skarp.

Använda växtdelar: Blommande grenspetsar.

Innehållsämnen: Gratosid (triterpenglykosid). Elaterinid, desacetylelaterinid (cucurbitacin E och I-glykosider).

Medicinsk verkan: Kraftigt laxerande, kräkningsframkallande, urindrivande. Menstruationsökande.

Användning: Som kraftigt laxativ; vid ödem.