Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Järnört

Järnört
Järnört | Foto: Denis Barthel
Verbena officinalis

Läkeverbena

VERBENAVÄXTER

Verbenaceae

Järnörten är med sina långa, tunna, stela, nästan trådlika grenar och sina oansenliga lila blommor en säregen och omisskännlig växt. Hos romarna och andra antika folk var den högt skattad och till och med betraktad som ett undermedel med magiska verkningar. Sändebud bar kransar av järnört; förbundstraktater förlänades större vikt genom att man vidrörde dem med järnört; man använde järnört till att rena och smycka de romerska gudarnas altaren Namnet Verbena avsåg på den tiden alla växter som användes vid religiösa och andra högtidliga ceremonier; det har levt kvar till våra dagar som vetenskapligt namn på järnörtssläktet. På grund av stjälkens rostbruna färg - som har givit upphov till namnet järnört - trodde man i enlighet med signaturläran att örten kunde läka sår förorsakade av järnvapen.

I folktron tillskrevs järnört länge en särdeles stor läkokraft, men av örtens forna anseende finns i dag inte mycket kvar. Det järnörtsutdrag som man kan köpa på kontinenten är inte framställt av den vanliga järnörten utan av den starkare doftande Verbena odorata.

Förekomst: Ursprunglig i kontinentala Europa, i Sverige endast tillfällig och ibland odlad. Växer på torra, gräsbevuxna platser

Kännetecken: En 30-80 cm hög ett- till flerårig ört med tunna, upprätta, styva stjälkar. De sträva blombärande skotten utgår snett uppåt från huvudstjälken. Blad motsatta; de mellersta djupt parflikiga, vid basen kilformiga, på korta skaft; de övre oskaftade och smalt lansettlika, grovtandade. Blommor lila (juli-oktober) i smalt axlika blomställningar. Foder rikt försett med körtelhår och med 5 tänder. Krona med kort, böjd pip och 5 kronflikar. Ståndare 4 varav 2 kortare, Frukten består av 4 delfrukter. Rot smal, förgrenad. Smak bitter.

Använda växtdelar: Hela ovanjordiska delen i blomningsstadiet.

Innehållsämnen: Eterisk olja med citronartad lukt, verbenalin, garvämne, slem.

Medicinsk verkan: Urindrivande, menstruationsökande, livmodersammandragande, ökar mjölksekretionen hos ammande kvinnor.

Användning: Vid ödem, menstruationsrubbningar, bristande mjölksekretion hos ammande kvinnor.