Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Humle

Humle
Humle | Foto: H. Zell
Humulus lupulus

HAMPAVÄXTER

Cannabaceae

Humle växer vanligen i närheten av vatten; tidigare var den föremål för en mycket omfattande odling - Humlegården i Stockholm är en påminnelse om det. Från jordstammen utvecklar den långa skott som slingrar sig motsols upphör trädstammar och grenar. Humlebladen känns sträva och är handflikiga. Humlen är tvåbyggare, och det är endast honplantorna - de kottelika blomställningarna, "humlekopporna" - som kommer till användning, medicinskt och vid ölbryggning.

De gulaktiga körtlarna på honkottens fjälllika blad innehåller ett sekret med lugnande verkan. Ett gammalt råd till sömnlösa är att använda en kudde stoppad med humlekoppor; men i sin Örtabok citerar Linné några varnande ord ur en bok om humle av Olaus Bromelius från 1687; "Om någon sover på dynor, som med frisk humle uppfylte äro, varder han helt yr uti huvudet, likasom han vore drucken; därföre är bäst, sig därföre taga till vara." Humlekuddar användes som sömngivande medel på fältlasaretten under första världskriget. På en del håll serveras på våren humleskott anrättade som sparris.

OBS! Doften kan föranleda yrsel och dåsighet!

Förekomst: Tämligen allmänt förvildad på fuktig, näringsrik mark upp till Jämtland och Ångermanland samt längs kusten till Norrbotten.

Kännetecken: En klättrande, flerårig ört, kan bli 5-7 m hög. Stjälk ettårig, kantig, med klätterhar; slingrar alltid åt höger. Blad motsatta, djupt handflikiga, sträva, grovtandade. Blommor gulgröna (juni-juli), han- och honblommor på skilda individer. Hanblommorna i yviga knippen. Honblommornas kotteliknande ställningar har täckblad med körtlar som innehåller bitterämnet lupulon. Doft starkt aromatisk, smak bitter.

Använda växtdelar: Hela fruktställningen med körtelhår på täckbladens insida.

Innehållsämnen: I körtelharen flyktig olja (ca 0,5%) med myrcen, humulen, borneolvaleriansyraester. Harts (10-15%) med bitterämnena humulon och lupulon. vilka vid lagring omvandlas till motsvarande isoföreningar.

Medicinsk verkan: Svagt sedativ effekt.

Användning: Tillsammans med valeriana som lugnande medel.