Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Havtorn

Havtorn
Havtorn | Foto: Kirechko
Hippophaë rhamnoides

Finnbär

SILVERBUSKEVÄXTER

Elaeagnaceae

Havtornen är en Ijusälskande, tornig buske som i vårt land förekommer ganska allmänt på havsstränderna, särskilt vid norra Östersjön; den växer även i alpområdet och är en omtyckt prydnadsbuske i vissa trakter. I Mellaneuropa planteras den ofta på nyanlagda väg- och järnvägsbankar för att binda sand och grus.

Av de orangeröda, bärliknande, C-vitaminrika frukterna kan man bereda en välsmakande marmelad. Havtorn är tvåbyggare. För att få en rik bärskörd måste man plantera flera buskar av båda könen.

Under antiken ansågs havtornens bär giftiga, vilket skulle förklara det vetenskapliga släktnamnet - det har uppfattats som en avledning av de grekiska orden hippos, häst, och phao, jag dödar. Enligt en annan tolkning kommer det senare namnledet av det grekiska ordet faes, glänsande; namnet skulle då ursprungligen ha avsett en annan växt som användes som hästläkemedel.

Havtornens adstringerande verkan blev förmodligen känd först under medeltiden. Annu senare är användningen av havtorn som medel mot skörbjugg och influensa.

Förekomst: Tämligen allmän längs Bottniska vikens stränder ner till Stockholms skärgård. Lokalt vid västkusten. Ibland odlad.

Kännetecken: Buske eller mindre träd, höjd 6 m, som kan bilda täta snår. Grenar med kraftiga tornar. Blad smala, lineära, ovanpå grågröna, undertill silverglänsande av sköldlika hår. Blommor utan kronblad, grönaktiga och oansenliga (maj-juni), vid basen av yngre kvistar. Han- och honblommor på skilda buskar. Hanblommorna har 4 ståndare, honblommorna en enda pistill. Frukter bärliknande orangegula skenfrukter. Smak syrlig.

Använda växtdelar: De färska bärliknande frukterna. De egentliga frukterna är enfröiga nötter, omgivna av blombottnen.

Innehållsämnen: Vitamin C (0,2-0,9 %), flavonoider, karotin, lagmolekylära fettsyror.

Medicinsk verkan: Förebygger och botar skörbjugg. Adstringerande, antiseptisk.

Användning: Pressaft av färska bär för vitamin C tillförsel. Pressaften kan djupfrysas, en lätt härsken smak betingas av fettsyror.