Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Guld gentiana

Guld gentiana
Guld gentiana | Foto: Teun Spaans
Gentiana lutea

GENTIANAVÄXTER

Gentianaceae

Det finns flera hundra gentianaarter men endast ungefär trettio i Europa. Enligt Dioskorides skall en ört som på grekiska kallades gentiane ha fått sitt namn efter den illyriske kungen Gentis, som under andra århundradet e.Kr. gjorde den känd som läkeört.

Gullgentianan är en av de vackraste och största gentianaarterna. Den växer långsamt men kan bli mycket gammal. Vart fjärde till åttonde år, eller i odling oftare, utvecklar den en ny blomstjälk. Unga, icke blommande exemplar av gullgentiana kan förväxlas med den mycket giftiga vita prustroten, Veratrum album, en liljeväxt vars blad liknar gullgentianans men är strödda och på undersidan håriga.

Gullgentianans jordstam innehåller rikligt med bitterämnen och har sedan antiken, under namnet radix gentianae använts som magstärkande medel. Drogen blev tidigt officiell och används fortfarande inom både den vetenskapliga medicinen och folkmedicinen. Gullgentianan hotas på många håll av utrotning, varför den numera är fridlyst i flera länder. Lättodlad, insamling bör inte ske av vilda exemplar.

OBS! Förväxla ej med den giftiga prustroten!

Förekomst: Vildväxande på gräsmark i bergen i Mellan- och Sydeuropa, 500-2500 m över havet. Odlas ibland som prydnadsväxt i Sverige.

Kännetecken: Flerårig, 50 -150 cm hög ört med blågrön, upprätt, enkel och ihålig stjälk. Blad gröna, motsatta, elliptiska med 5 -7 bågformade nerver. Övre stjälkblad stjälkomfattande, de nedre skaftade. Blommor gula (juli-augusti) i kransar i de övre bladvecken, 3-10 blommor i varje krans. Krona med 5-9 smala flikar. Foder hinnartat Ståndare med röda knappar. Jordstam köttig, rot spolformad och gul med grå ytterdel. Doft kraftig, skarp. Smak mycket bitter.

Använda växtdelar: Jordstam.

Innehållsämnen: Secoiridoidglykosiderna gentiopikrosid, amarogentin, amarosverin, amaropanin, som ger bitter smak. Sockerarten gentianos, som spjälkas genom jäsning då jordstammen torkas. Härvid blir denna mörkare och får mer framträdande arom.

Medicinsk verkan: Stimulerar sekretionen av matsmältningssafterna, ökar surhetsgraden i magsäcken. Milt galldrivande.

Användning: Som aptitökande medel.