Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Grenbingel

Grenbingel
Grenbingel | Foto: Michael Becker
Mercurialis annua

Ettårig bingel

TÖRELVÄXTER

Euphorbiaceae

Grenbingel är en ettårig växt som förekommer på åkrar och i trädgårdar i södra och mellersta Europa, medan vår skogsbingel, Mercurialis perennis, en nära släkting, som namnet antyder växer i lundar och skogar. Båda arterna är tvåbyggare och båda är giftiga. Skogsbingeln har en enkel, rund stjälk med krypande jordstam; den illaluktande grenbingeln däremot har en förgrenad, fyrkantig stjälk.

Tidigare odlades grenbingel som medicinalväxt; förvildad och som ogräs kan den i dag påträffas i södra Sverige. Växtens namn antas komma av ett gammalt tyskt ord med betydelsen testikelpung, och det förklaras av formen på den tvådelade frukten. Redan på Hippokrates tid var bingeln känd som ett kraftigt avförande medel. Enligt Dioskorides gynnades födsel av pojkar om man intog ett avkok av hanväxten; om man intog ett avkok av honväxten gynnades födsel av flickor. Han glömde dock att tala om vilken av de blivande föräldrarna som skulle inta medlet. På grund av grenbingelns starkt avförande verkan bör den brukas med försiktighet.

OBS! Varning för överdosering!

Förekomst: Uppträder sällsynt som ogräs i trädgårdar och på avfallsplatser från Skåne till Medelpad. Inhemsk i Syd- och Mellaneuropa på åkrar, i trädgårdar och vingårdar upp till 1000 m över havet.

Kännetecken: Höjd 10-30 (50) cm. Ettårig. Han- och honblommor på olika stånd. Stjälk örtartad, kantig, från basen uppåt förgrenad och bladbärande, med förtjockningar vid bladfästena Blad motsatta med korta skaft, utdraget äggformade med skarp spets och grund sågning. Blommor grönaktiga (april-november), foder med 3 blad Hanblommor i smala axliknande blomställningar; 10 ståndare Honblommor sittande enstaka. Kapsel tvådelad, vårtig, försedd med borst; 2 frön. Lukt stinkande. Smak salt, bitter.

Använda växtdelar: Hela färska växten utom roten

Innehållsämnen: Saponiner, eterolja med metylamin, garvämnen, kaliumsalter.

Medicinsk verkan: Kraftigt avförande, urindrivande, hämmar mjölksekretion.

Användning: Laxermedel, peroralt eller som lavemang.