Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Getrams

Getrams
Getrams | Foto: Kenpei
Polygonatum odoratum

Salomos sigill

LILJEVÄXTER

Liliaceae

Varje vår frambringar getramsens jordstam en ny stjälk, som när den vissnar på hösten lämnar efter sig ännu ett runt, djupt ärr. Dessa sigilliknande avtryck ger jordstammen ett mycket karakteristiskt utseende, och örten kallas också ibland Salomos sigill. Den nära besläktade arten storrams, Polygonatum multiflorum, skiljer sig från getramsen genom att den har trind stjälk och ibland flera blommor i bladvinklarna. I augusti mognar de ärtstora, blåsvarta bären. De är giftiga - liksom liljekonvaljen innehåller de glykosider som påverkar hjärtat - och kan vara farliga särskilt för barn.

Enligt Dioskorides skall getramsen befrämja läkning av sår och avlägsna koppärr och fläckar i huden. l enlighet med signaturläran - jordstammens knölar liknar svullna leder - ansågs den under medeltiden kunna bota vatten i knäna. Jordstammen verkar blodsockersänkande, och om man låter den sjuda i vatten under lock kan den sedan försöksvis användas till omslag mot blodutgjutningar, kontusioner, bulor och reumatiska besvär.

OBS! Bären är giftiga!

Förekomst: Allmän i skogsbryn och på bergssluttningar från Skåne till Jämtland och Ångermanland. Finns dessutom sällsynt utefter Östersjökusten till Norrbotten.

Kännetecken: Kal, 15-50 cm hög ört med horisontal, köttig rotstock och upprätt, i toppen bågböjd kantig stjälk med stora utåtriktade blad. Bladen sitter motsatta i två rader, är elliptiska till formen och något stjälkomfattande. Blommor vita (maj-juni), cylindriska- rörformade med 6 grönfläckiga flikar i spetsen. Blommorna hänger ensidigt och sitter enstaka eller högst 2 tillsammans i bladvecken. Ståndarnas antal 6. Bär blåsvarta, kulrunda och försedda med 3-6 frön. Blommornas doft angenäm, rotstocken luktlös. Smak bitter, skarp och kräkningsframkallande.

Använda växtdelar: Jordstam.

Innehållsämnen: Saponin, slem, garvämne, kalciumoxalat.

Medicinsk verkan: Avsvällande vid utvärtes bruk. Experimentellt påvisad blodsockersänkande verkan.

Användning: Utvärtes vid blodutgjutning, nagelinflammation, reumatiska besvär.