Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Gårdsgroblad

Gårdsgroblad
Gårdsgroblad
a) Groblad, Plantago major

b) Svartkämpar, Plantago lanceolata

c) Rödkämpar, Plantago media

GROBLADSVÄXTER

Plantaginaceae

De tre grobladsväxter som visas här, groblad, svartkämpar och rödkämpar, är mycket vanliga i så gott som hela landet. De har sedan äldsta tid varit högt skattade som läkeväxter, torkade och färska, och omtalas i örtaböckerna alltifrån medeltiden.

Inom homeopatin används en essens av färska blad utvärtes vid hudinflammationer, invärtes vid öron-, tand- och huvudvärk. I folkmedicinen används särskilt svartkämpar utvärtes till sårbehandling (de friska bladen eller saften av dem), invärtes vid sjukdomar i de övre luftvägarna, bronkit och astma. Ett ögonvatten framställt av groblad har sedan gammalt ansetts ha en välgörande verkan på trötta ögon och används också vid hornhinneinflammation.

En närbesläktad drog är loppfrö, som har betydligt större användning i den moderna medicinen (som laxermedel) och som skördas från en indisk Plantago-art (se Loppfrö).

OBS! Pollen framkallar ofta allergisk snuva!

Förekomst: Alla tre arterna allmänna i större delen av landet på gräsmark och kulturmark. Rödkämpar är den minst vanliga.

Kännetecken: Fleråriga, 10-60 cm höga örter. Blad i rosett vid basen, parallellnerviga. Blommor i täta, mångblommiga ax i toppen av ett långt skaft (maj oktober). a) Blad äggrunda på långa skaft. Ax långsträckt, ståndarknappar först violetta, sedan brunaktiga. b) Blad lansettlika, ax korta, ståndarknappar vitaktiga. c) Blad spetsigt ovala på korta skaft, ax tämligen korta, vitaktiga-lila, doftande.

Använda växtdelar: Blad, saft av färska blad.

Innehållsämnen: Garvämnen. Slem av arabinogalaktantyp. Glykosiden aucubosid, vars sönderdelningsprodukter mörkfärgar bristfälligt torkade blad.

Medicinsk verkan: Hostdämpande, antiinflammatorisk, klådstillande, sårläkande.

Användning: Invärtes som te och sirap vid luftvägskatarr, hosta hos barn. Utvärtes som grötomslag eller färsk pressaft vid insektsbett, blodutgjutning, furunkel. Som vattenutdrag vid hornhinneinflammation, till gurgling vid halsinfektion.