Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Förgätmigej

Förgätmigej
Förgätmigej | Foto: Kenpei
Myosotis scorpioides

Äkta förgätmigej, kärröga

STRÄVBLADIGA VÄXTER

Boraginaceae

Enligt en gammal persisk legend förälskade sig en ängel i en dödlig och blev av den anledningen förvisad ur paradiset. Som straff måste han så förgätmigej i jordens fyra hörn. När han hade fullgjort sin uppgift återvände han med sin älskade, som nu också hade blivit odödlig, och togs åter till nåder i paradiset.

Denna välkända, omtyckta och legendomspunna ört går under samma poetiska namn på många språk. Det vetenskapliga släktnamnet betyder musöron och syftar på de små håriga bladen som utmärker flera arter. Förgätmigej har ett annat svenskt namn, kärröga, som naturligtvis syftar på växtplatsen och blommans färg.

Förgätmigejen hör hemma i gammal folklig läkekonst och är numera huvudsakligen av kulturhistoriskt intresse. Inom folkmedicinen har den i torkat tillstånd använts mot ögoninflammationer, sannolikt på grund av den blå färgen. Under senare tid har dock förgätmigej rekommenderats som medel mot s, på grund av dess höga halt av kaliumsalter.

Förekomst: Tämligen allmän från Skåne till Jämtland, sällsynt upp till Torne lappmark. Växer på fuktiga stallen; diken, kärr och sjöstränder.

Kännetecken: Flerårig växt med krypande jordstam och uppstigande, 15 40 cm höga stjälkar, kantiga eller runda, något greniga och ofta försedda med utstående hår. Blad avlånga, något spetsiga, mjuka; åtminstone de övre saknar skaft. Blommor först rödaktiga, sedan himmelsblå (juni-augusti). De sitter i ändställda ensidiga knippen, vars toppar är inrullade innan blommorna slår ut. Det finns både exemplar med tvåkönade blommor. vilket är vanligast, och honplantor med mindre blommor. Fodret är klätt med tilltryckta har, kronan är platt, nästan 10 mm bred (tvåkönade blommor), femtalig med kort pip som i mynningen har 5 gula små fjäll. Delfrukter 4, små och svarta med blanka ytor. Jordstam krypande med utlöpare. Doft aromatisk.

Använda växtdelar: Blommande grenspetsar Innehållsämnen: Kalium, alkaloider.

Medicinsk verkan: Stärkande.

Användning: Invärtes som stärkande medel vid muskelsvaghet.