Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Bockhornsklöver

Bockhornsklöver
Bockhornsklöver | Foto: Nataraja
Trigonella foenum-graecum

Grekiskt hö

ÄRTVÄXTER

Fabaceae

Denna ärtväxt är en gammal kulturväxt i Sydvästasien och östra Medelhavsområdet och infördes redan på 800-talet i Mellaneuropa. Man känner igen bockhornsklövern på den gracila stjälken som bär en mängd blad, de vitaktiga blommorna som sitter gömda mellan de översta bladen och de långa, böjda fröbaljorna som slutar i en utdragen spets. Det är deras form som har givit växten dess namn, och sannolikt är det bockassociationerna som ligger bakom användningen av bockhorns frö som medel mot impotens. Hela örten avger en stark, oangenäm lukt som finns kvar även sedan den torkats; det dröjer flera år innan den försvinner.

Medicinskt utnyttjas framför allt fröna, som har hög slemhalt, sedan lukten mildrats genom kokning. Fröna innehåller också rikligt med proteiner och s.k. steroidsaponiner. Den viktigaste steroidsaponinen är diosgenin, som används i stora kvantiteter av den moderna läkemedelsindustrin som råvara för framställning av en lång rad läkemedel (bl.a. kortisonpreparat och p-piller). Diosgenin utvinns framför allt från Dioscorea-arter.

Förekomst: Inhemsk i Medelhavsområdet och Sydvästasien. I Mellaneuropa bara sällan odlad eller förvildad. I Sverige knappast alls odlad.

Kännetecken: Höjd 10-50 cm Ettårig. Stjälk uppstående, rund. Blad talrika, gröna, trefingrade och uppstående på korta skaft. Gulvita blommor i april-juni, 1-2 i de övre bladvecken; foder hårigt, krona typisk fjärilsblomma; ihopvuxna ståndarsträngar, den övre fri. Baljor 8-10 cm långa med 2-3 cm långt spröt, 1 rad med 10-20 slemrika frön. Pålformad rot. Stark lukt, framkallar illamående, oangenäm smak.

Använda växtdelar: Frön.

Innehållsämnen: 20-30% slem i form av slemendosperm bestående av ett högmolekylärt ämne, uppbyggt av D-galaktos och D-mannos. Trigonellin (metylbetain av nikotinsyra) 0,3- 0,4 %. Protein 20-30 %. Fet olja 6-10 %. Eterolja ca 0,015 %. Steroidsaponinet diosgenin (bundet till socker), som är utgångsmaterial för syntes av steroidhormoner (t.ex. i p-piller).

Medicinsk verkan: Näringsmedel. Tillskriven mjölksekretionsökande verkan. Utvärtes bruk påskyndar läkningen av inflammationer

Användning: Invärtes vid undervikt. Utvärtes vid furunklar, karbunklar, nagelinflammationer.