Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Blodrot

Blodrot
Blodrot | Foto: Fabelfroh
Potentilla erecta

Tormentilla

ROSVÄXTER

Rosaceae

Blodrot är en fingerörtsart, men i stället för de vanliga fem kronbladen har den bara fyra. Namnet Potentilla kommer av latinets potentia, kraft, och syftar på hur stort förtroende man hade för växtens läkande verkan. Det av apotekarna sedan medeltiden använda namnet rhizoma tormentillae innehåller det latinska ordet tormentum, smärta, och det förklaras av växtens adstringerande verkan som kan ha en lindrande effekt vid koliksmärtor.

Grekerna och romarna kände inte till blodroten. Under medeltiden betraktades den som ett medel med magisk kraft att bota de mest olikartade smärttillstånd. Senare användes blodrot mot tarmkatarr diarré, blödningar, inflammationer i munnen och brännskador. Det är den inuti röda jordstammen som har givit växten dess svenska namn, och det är den som i torkat skick används i folkmedicinen.

På grund av blodrotens höga halt av garvämnen bör man se till att den inte kommer i kontakt med vissa ämnen som förtar effekten av garvämnena, bl.a. järn, koppar, vismut och jod. Även vissa läkemedel kan förta effekten.

Förekomst: Allmän i praktiskt taget hela landet utom längst i norr, där förekomsten är mer lokal. Växer på myrar och gräsbevuxen näringsfattig mark.

Kännetecken: Uppstigande eller krypande flerårig, 10-40 cm hög ört med späda. rikt för grenade stjälkar. Bladen har 3 småblad men förefaller att ha 5 p.g.a. de tandade, bladlika stiplerna. De nedersta bladen är långskaftade,stjälkbladen är oskaftade. Blommar juni - augusti; blommor gula, enstaka på långa skaft; 4 foderblad och kronblad, 15-20 ståndare. Jordstam kort, tjock, förvedad med oregelbundna knölar. Utanpå är jordstammen brun, inuti blodröd. Luktlös. Smak adstringerande.

Använda växtdelar: Jordstam.

Innehållsämnen: Garvämnen av katekintyp (15-20%). Tormentosid, som är en glykosid av triterpenalkoholen tormentol. Färgämnet tormentillarött.

Medicinsk verkan: Antidiarroisk, adstringerande.

Användning: Invärtes vid diarré. Utvärtes till gurgling vid munhåle- och svalginflammationer.