Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Berberis

Berberis
Berberis | Foto: Sten Porse
Berberis vulgaris

BERBERISVÄXTER

Berberidaceae

Berberis är en taggig buske som tidigare var tämligen allmän i södra och mellersta Sverige och även var en omtyckt prydnadsbuske. Tyvärr är den värdväxt för svartrosten, en farlig svampsjukdom på säden, varför man på många håll har försökt utrota den. Rostsvampen bildar sporer på berberisbladen, och sporerna förs vidare med vinden ut över sädesfälten, där svampen förstör bl.a. blommorna.

Berberisbuskens bär har en syrlig smak, är rika på fruktsyror och vitaminer och kan syltas eller användas till saft. Det är framför allt barken från ved och rot som har medicinsk användning. Dessa växtdelar innehåller bl.a. den gula, i större mängder giftiga alkaloiden berberin. Endast de röda bären är ofarliga. Blommorna är gula och illaluktande. Ståndarna böjer sig hastigt inåt när en besökande insekt berör strängarnas bas, varvid frömjölet kastas ut; det som hamnar på insekten förs sedan vidare till nästa blomma. Ur berberis kan man också utvinna ett gult färgämne.

OBS! Alla växtdelar är giftiga i större mängd, utom bären!

Förekomst: Mindre allmän i backar och skogskanter från Skåne till Värmland och Dalarna samt lokalt längs Norrlandskusten till Västerbotten. Odling tillåts endast i botaniska trädgårdar.

Kännetecken: Tätt grenad buske, upp till 3 m hög. Ved hård, gul. Bark bitter. Blad smalt äggrunda, taggsågade. Grenar med tredelade tornar. Blommar i juni med gula, hängande klasar. Blomman har 6 foderblad, kronblad och ståndare samt ett fruktämne Bar långsmala, ca 5 mm.

Använda växtdelar: Rot- och stambark; frukt.

Innehållsämnen: Roten, särskilt rot- och stambark, innehåller huvudalkaloiden berberin samt de besläktade bialkaloiderna jatrorrhizin, columbamin, palmatin, berbamin och oxyacanthin. Frukten alkaloidfri, som mogen innehåller den fruktsyror och vitamin C.

Medicinsk verkan: Rot- och stambark är aptitstegrande, stärkande, febersänkande, livmodersammandragande.

Användning: Rot- och stambark som stärkande och aptitökande medel samt vid menstruationsbesvär. Den omogna frukten som kapris; mogen till sylt, gelé, pastiller, saft.