Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Benved

Benved
Benved | Foto: Frank Vincentz
Euonymus europaeus

BENVEDSVÄXTER

Celastraceae

Kvistarna på denna buske, som trots sin giftighet är en omtyckt prydnadsväxt, är särskilt effektfulla när de på sensommaren och hösten bär de fyrkantiga, karmosinröda fruktkapslarna. Dessa öppnar sig när de är mogna, varvid fröna blir synliga, omgivna av ett lysande orangerött fröhylle.

Farmakologiska undersökningar har visat att det finns giftiga ämnen i alla delar av växten, och det i så hög grad att till och med spånen kan framkalla sjukdomar hos svarvare som bearbetar den hårda veden. Förgiftningssymtom och behandling beskrevs redan i antiken; däremot tycks man då inte ha känt till växtens medicinska användning.

I våra dagar använder man inte benved till invärtes bruk annat än på läkares ordination. På egen hand måste man inskränka sig till utvärtes bruk, och då med stor försiktighet. Man har använt frukterna till ingnidning mot skabb, och en pomada innehållande pulvrisera de benvedsfrön mot löss. De verksamma beståndsdelarna är hjärtaktiva glykosider. Benved i träkolsform är uppskattad som ritkol.

OBS! Alla växtens delar är giftiga!

Förekomst: Vildväxande buske, mindre allmän i sydligaste Sverige, Öland och Gotland. I övrigt planterad och förvildad. Lundar och skogsbryn.

Kännetecken: 2-4 m hög buske eller mindre träd. Kal bark. Grönaktiga, fyrkantiga kvistar. Blad motsatta, lansettlika, grunt tandade, blågröna, under hösten gula eller skarpt röda. Små, grönvita blommor i knippen från bladvecken (juni). Foder- och kronblad samt ståndare vardera 4 5. Frukt en köttig karmosinröd kapsel med fyra rum med ett frö i varje, detta vitt med grön grodd. Lukt oangenäm, smak skarp.

Använda växtdelar: Frön, frukter (bärliknande kapsel).

Innehållsämnen: Små mängder glykosider (med 1, 2 eller 3 sockermolekyler) av digitoxigenin. Dessutom organiska syror, garvämne, vitamin C.

Medicinsk verkan: Invärtes kraftigt laxerande, kräkningsframkallande, galldrivande. Utvärtes insektsdödande, sårrenande.

Användning: Endast utvärtes. Frukterna till ingnidning mot skabb, pulvriserade frön i salva mot löss.