Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Ögontröst

Ögontröst
Ögontröst | Foto: H. Zell
Euphrasia officinalis L. (sensu lato)

LEJONGAPSVäXTER

Scrophulariaceae

Släktnamnet Euphrasia kommer från grekiskan och betyder glatt sinne eller välbefinnande. Sannolikt har växten fått detta namn på grund av att den tillskrivits förmåga att bota ögonsjukdomar. Vad som här sammanfattas under namnet ögontröst är i verkligheten ett stort antal arter och underarter som endast med svårighet kan hållas isär med ledning av stjälkens förgrening, blommornas storlek och förekomsten eller frånvaron av körtelhår etc. ögontröst förekommer på ängar och betesmarker ända upp till snögränsen. Den är en halvparasit som visserligen själv har klorofyll men samtidigt snyltar på andra växters rötter – framför allt olika gräsarters – och suger upp näringsämne.

ögontröst rekommenderades redan på 1100-talet av Hildegard av Bingen, och växten har i alla tider tillskrivits en smärtlindrande och inflammationshämmande verkan på rinnande och irriterade ögon. Den används än i dag inom homeopatin, i form av en essens som utvinns ur hela växten, vid ögonsjukdomar. Också vid åkommor som snuva och bronkit har ögontröst brukats som inflammationshämmande medel.

Förekomst: Allmän över hela landet. Växer på torra backar, ängar, i skogar och på hedar. Samma form kan uppträda i en vårblommande och en höstblommande typ. Flera arter i Sverige.

Kännetecken: En starkt varierande, 5-30 cm hög, ettårig, halvparasiterande ört. Blad grågröna, motsatta, oskaftade, äggrunda och ibland försedda med körtlar. Blommor växlande i storlek vita eller violetta med gul mynningsfläck (juni-september, en eller några få tillsammans i de övre bladvecken. Krona tvåläppig, underläpp med 3 inskurna flikar, överläpp hjälmformig. Kronröret längre än det körtelrika fodret. Ståndare 4. Frukten luden kapsel med flera frön. Rötter försedda med sugorgan. Smak bitter, skarp.

Använda växtdelar: Hela växten, insamlad under blomningen.

Innehållsämnen: Garvämnen, iridoidglykosiden aucubin. Eterisk olja, harts.

Medicinsk verkan: Antiinflammatorisk, adstringerande, smärtlindrande.

Användning: Har använts till baddning och sköljning av ögon vid hornhinne- och ögonlocksinflammation. Till nässpolning vid snuva och spolning vid munslemhinneinflammation.