Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Veratrum Viride

Veratrum Viride
Veratrum Viride | Foto: Walter Siegmund
Grön nysrot

Veratrum viride (fam Liliaceae) är Veratrum album's amerikanska syster och trivs på fuktiga ängar och träskmarker. För tinkturen används roten. Effekten överensstämmer i stort med Veratrum album. Medlet används av framförallt de amerikanska homeopaterna vid:

1) Febersjukdornar med kraftig puls och blodtillförsel till huvudet, samt kollapsbenägenhet (NASH).

2) Meningit med kramptillstånd och blåröd anisktsfärg.

3) Akut reumatism med feber.

Ledande för medelvalet är kramper, delirier, låg blodtryck och största svaghet med cyanos och kallsvettning.

Potens: D6.

Jämförelse: Veratrum Album, Aconit, Pyrogenium.