Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Magnesium Fluoricum

Magnesium Fluoricum
Magnesium Fluoricum | Foto: RK Bot
Magnesiumfluorid infördes av J. MEZGER. Medlet genomgick ingen homeopatisk läkemedelsprövning. De kliniska indikationema fås av effekten av magnesium och fluor.

Indikationer: Intoxikation till följd av influensa, sinusit, tonsillit. Förhöjda kolesterolvärden, håravfäll, hjärtinsufficiens, osteoporos, hypertoni, tromboser, struma.