Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Chininum Arsenicosum

Chininum Arsenicosum
Chininum Arsenicosum
Jämfört med China har Chininum arsenicosum större affinitet till kärlmotoriken. De flesta symtom härrörs till en störning i kärlsysternet. Medlet verkar också på blod, lever, mjälte, galla och leder. Medlet är särskilt värdefullt vid periodiska neuralgier, öronsus och Méniére. Karakteristiskt symtom: tryckkänslighet av sjunde halskotan.

Potens: D6.

Jämförelse: Acidum saficylicum, Cimicifuga.