Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Prayer Counselling

Prayer Counselling
Prayer Counselling | Foto: Kalandrakas
Prayer Counselling innebär bön som en metod för inre helande.

Prayer Counselling (ungefär rådgivning medelst bön) är en religiös rörelse för inre helande. Målet är att föra ut kunskap om hur den helige Ande kan hela människan.

Det är framför allt psykiska problem man anser sig kunna göra något åt med Prayer Counselling. Man söker omvandla känslomässigt laddade och negativa föreställningar till positiva sådana. Endast den helige Ande anses kunna tränga ända in i människans själ och påverka henne på ett verkligt djupgående sätt.

Rörelsen kom till Sverige i början av 1970-talet. Sedan dess har flera kurser i metoden hållits. Huvudansvarig för kurserna har Anne S White varit. Varje kurs är en vecka lång; den som genomgått tre sådana kurser kan därefter arbeta som "legitimerad Prayer Counsellor". Vederbörande måste själv ha genomgått förbönssamtal för att kunna vara en ren kanal för Guds kraft.