Grafisk presentation - Logga Alternativ medicin - Komplementärmedicin
Logga, grafisk presentation Alternativmedicin | Naturläkemedel och Örter och Medicinalväxter | Komplementärmedicin

Naturläkemedel - örter | Medicinalväxter

Med naturläkemedel, örter och medicinalväxter menas de medel vars verksamma beståndsdelarna har ett naturligt ursprung, det vill säga komma från växter, djur eller mineraler. Naturläkemedel och örter kan inte bestå av framställda substanser. Vanligtvis används standardiserade extrakt där man bestämt halten på de ämnen som anses verksamma. Naturläkemedel får enligt Läkemedelsverket endast användas vid enklare besvär som inte kräver läkarbehandling. Årligen framtas nya örter - naturläkemedel som registreras hos Läkemedelsverket. Nedan följer ett antal medicinalväxter och örter varav ett flertals extraheras för att tillverka naturläkemedel;

Akleja Anis Ask Asp Backsippa Backtimjan Basilika Benved Berberis Bitterpilört Björnbär Blodrot Blodtopp Blåbär Blåklint Blåsippa Blåstång Bockhornsklöver Bok Brakved Brännässla Busktörne Buxbom Bäckveronika Cikoria Citronmeliss Daggkåpa Dill Dragon En Fackelblomster Fingertång Fjällsippa Flenört Flockarun Fläder Fänkål Förgätmigej Getapel Getrams Getruta Giftsallat Grenbingel Groblad och kämpar Gråbo Gråfibbla Gul svärdslilja Gullgentiana Gullris Gullviva Gulmåra Gurkört Gåsört Hagtorn Hallon Hampflockel Harkål Harsyra Hassel Hasselört Havtorn Hjärtstilla Humle Humlesuga Hundtunga Hålrot Hästhov Hästkastanj Islandslav Isop Johannesört Jordgalla Jordreva Jordrök Judekörs Järnek Järnört Kabbeleka Kalmus Kamomill Kanadabinka Kardbenedik Kardtistel Kattmynta KIibbal Koriander Kornvallmo Kransborre Krapp Krusbär Kryddsalvia Kummin Kungsbräken Kungsljus Kungsmynta Kvanne Kvickrot Käringtand Kärleksört Lackviol Lager Lakritsrot Lavendel Libbsticka Liguster Lin Lingon Linnea Ljung Lomme Loppfrö Lungört Läkemalva Löksuga Malört Mandelblomma Mariatistel Martorn Maskros Mattlummer Mejram Mistel Mjölkört Mjölon Murgröna Mynta Myrten Myskmadra Mästerrot Nejlikrot Nyponros Näckros Oxtunga Penningarv Persilja Pestskråp Pimpinell Pors Påsklilja Renfana Renlav Revfingerört Romersk kamomill Rosettjungfrulin Rosmarin Rundsileshår Rättika Röda vinbär Rödmalva Rölleka Rönn Saffran Sankt Pers nycklar Silvertistel Skogsek Skogslind Skvattram Skörbjuggsört Slån Slåttergubbe Smultron Småborre Snårvinda Sommarfläder Sommargyllen Spiskummin Stensöta Stor kardborre Stor ormrot Strandmalört Styvmorsviol Svalört Svartpoppel Svartsenap Syska Såpnejlika Sårläka Sötväppling Taklök Tall Tomtskräppa Trädgårdsnattviol Trädgårdstimjan Träjon Tusensköna Tätört Vallört Vattenklöver Venushår Videört Vild riddarsporre Vildkaprifol Vildmorot Vintergröna Vitlök Vitpil Vitplister Vårtbjörk Vägsenap Vänderot Åbrodd Åkerfräken Ålandsrot Äkta kastanj Älgört Ängssyra Ängsvädd Ärenpris Ögontröst

OBS! Var uppmärksam på att all information och förmedling via alternativmedicin.se aldrig ska användas istället för behandling av legitimerad läkare eller annan professionell medicinsk rådgivning. Oavsett besvär uppmanar vi dig att alltid först söka läkarhjälp.


Web Alternativmedicin