Träna Qi gong - Biyunmetodens grundare - Kurser - Föreningen Gröna Draken


Medicinsk Qi Gong

Den traditionell kinesiska medicinen har sina rötter mer än 5000 år tillbaka i tiden. De gamla kineserna hade så stort medicinskt kunnande att de klassificerade de olika inre organen och deras funktioner många hundra år innan denna kunskap utvecklades i västerlandet.

Den traditionella kinesiska medicinen genomsyras av helhetstanken att kropp och själ hör ihop och påverkar varandra.

Man har utarbetat ett medicinskt system som gör det möjligt att behandla enligt en helhetssyn De fyra huvudgrenarna består av: Medicinsk Qi Gong, Akupunktur, Örtmedicin samt Tuina kinesisk massage.

Qi kan översättas med livskraft eller energi. I likhet med elektrisk energi kan vi inte se eller ta på den, men vi vet att den existerar och vi har möjlighet att ta hjälp av den. Gong kan översättas med metod eller teknik.

Miljontals kineser har under årtusenden i samklang med naturen ägnat sig åt kroppsövningar och mental träning för att främja sin hälsa. Man anser att människan sedan födseln fått ett visst mått av grundläggande livsenergi (Yuan Qi), och att man medelst Qi Gong träning kan aktivera denna livspotential och på så sätt utnyttja kroppens självläkande förmåga maximalt.

Qi Gong stimulerar och stärker leder, muskler, senor nervbanor och cirkulation på ett naturligt och välgörande sätt.

 
Fan Xiulan tillsammans med delar av styrelsen på byggnaden som givit Biyunmetoden dess namn. Fr.v. Harri Nikunen Fan Xiulan. Annika Wirén (sinolog) Niko Nygren.


 
Träna Qi Gong för att:
Förbättra allmänhälsan
Förebygga och behandla sjukdomar
Motverka stress och spänningar
Förbättra blodcirkulationen
Stärka immunförsvaret
Vitalisera åldrandeprocessen
Förbättra koncentration och inlärning
Främja kreativitet och psykiskt välbefinnande
Koordinera och balansera kropp och själ

Varför Biyunmetoden?
Den är enkel, naturlig och lätt att lära sig.
Träningen kan utövas när och var som helst och är en god hjälp till självhjälp.
Metoden har tack vare sina goda hälsoeffekter hittills* valts av ca. 80.000 människor i Sverige. *Januari 2005

Metoden passar:
Dig som vill främja din hälsa och utveckla dina egna personliga resurser.
Föreningar som vill ge sina medlemmar en allsidig form av hälsogymnastik.
Företag som vill komplettera sin personalvård på ett effektivt sätt.Instruktörer i Biyunmetoden

Ett hundratal instruktörer har utbildats och godkänts i Sverige av metodens grundare, Fan Xiulan Genom Gröna Draken auktoriserar hon instruktörer i Biyunmetoden. Utbildningen är godkänd av Education Department of the Chinese Academic Society of Medical Qi Gong. Grundinstruktörer finns över hela landet.Biyunmetodens grundare

Svenska elever och instruktörer med Fan Xiulan på utbildning vid Biyunmetodens hälsohem i Peking. Inbjudna gäster: Cui Yueli ordförande i W.A.S.M.Q., Kinas f.d. hälsovårdsminister med fru och sekreterare. En minnesvärd bankett som främjade vårt Qi Gong samarbete.Fan Xiulan lärde sig redan som barn Qi Gongens hemligheter av sin farmor. I över 30 år har hon praktiserat Qi Gong och hon har skapat "Biyun den hälsobevarande metoden".

Fan Xiulan är utbildad läkare i traditionell kinesisk medicin. Hon är auktoriserad Qi Gong-mästare sedan många år och har tilldelats en professur i medicinsk Qi (Gong. Hon är styrelseledamot i World Academic Society of Medical Qi Gong och vice generalsekreterare i Chinese Academic Society of Medical Qi Gong.

Fan Xiulan har grundat ett hälsohem i Xiangshan utanför Peking. Där rehabiliterar man människor enbart genom att använda Qi Gong som behandlingsmetod. Här bedrivs också utbildning av instruktörer Undervisning ges till elever från Kina och övriga världen.

Sedan 1992 har Biyunmetoden utvecklats i Sverige genom Fan Xiulans försorg och 1995 startades Biyunskolan i Örbybus där utbildning i Biyunmetoden bedrivs med Fan Xiulan som huvudlärare. 

Qi Gong –grundkurs

Jichu Gong steg 1

Grundprogram som innehåller en systematisk genomgång av hela kroppen med långsamma, mjuka rörelser under koncentration.


Fortsättningskurser:

Dong Gong steg 2

Rörelseträning som ger fördjupade hälsoeffekter och förmåga att tillgodogöra sig livskraft samt uppnå balans och jämvikt i kropp och själ.

De fem elementens Qi Gong steg 3

Träning sker efter de fem elementens principer och här utvecklar eleven sin egen form av Qi Gong.

Efter respektive kurs fortsätter man träningen på egen hand med hjälp av träningskassett och kurskompendium. Återträffar ges regelbundet på flera orter.


Kurser i TKM – Traditionell Kinesisk Medicin:
TKM-teori - Introduktion till de grundläggande teorierna.
Tuina kinesisk massage, ett 20-tal massagetekniker och olika kombinationer.
Örondiagnos & behandling.
Kostlära mat som medicin.
Akupressur. Grundläggande teori och praktisk tillämpning.
Handzonterapi. Hitta och arbeta med handens zoner.
Hand- och tungdiagnos.Föreningen Gröna Draken

Föreningen Gröna Draken är en rikstäckande, ideell förening.. Vår målsättning är att främja människors fysiska och psykiska hälsa med traditionell kinesisk medicin i allmänhet och medicinsk Qi Gong i synnerhet. Detta gör vi genom information om och utbildning Biyun den hälsobevarande metoden.

Föreningen är medlem i World Acadcmic Society of Medical Qi Gong och i Svenska Akademiska Sällskapet för Medicinsk Qi Gong.

Föreningen och dess instruktörer erbjuder bl.a. kurser, föreläsningar och återträffar.
Några av de organisationer som vi haft glädjen att samarbeta med.

Hälsofrämjandet, Korpen, lokala föreningar för reumatiker, hjärt- och lungsjuka, handikapporganisationer och kampkonstklubbar. Göteborgs stad, under temat: Rehabsamverkan. Landstinget Dalarna, utbildning av personal, bl a till instruktörer ett projekt som erhållit stöd av Folkhälsoinstitutet. Gävle högskola, Friskvårdspedagogiska linjen. Gymnasiet i Ludvika, Qi Gong som tillvalsämne. PROs Folkhögskola - Gysinge. Vårdcentraler,, rehabilitering Salem, Örkeljunga m fl.


Välkommen att kontakta oss på:

Föreningen Gröna Draken
Skuru Skolväg 1
131 47 Nacka
08-716 44 60
kansliet@gronadraken.se
www.gronadraken.se

 

till huvudmenyn