Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin är den del av hälsovården som använder laboratorieutvärderingar och tidigt ingripande i syfte att förbättra fysiologisk, emotionell/cognitiv och fysisk funktion. Denna syn på hälsovården riktar uppmärksamheten mot den individuella biokemiska balansen i ämnesomsättningen, ekologiskt sammanhang och den unika personliga erfarenheten av hälsotillståndet. Här följer några av funktionsmedicinens grundsatser:

1. Den individuelle patienten

Till skillnad från den vanliga medicinen, betonar funktionsmedicinen varje patients fysiologiska egenart. Förespråkare för funktionsmedicin anser att varje människas fysiologiska system har sin egenart.
Därför bör behandlingen skräddarsys för varje patient.

2. Små symtom bör inte ignoreras
Även mycket små obalanser i kroppen kan i förlängningen bereda väg för allvarliga sjukdomar. Detta händer ofta genom en sorts "dominoeffekt", genom att en "liten" obalans sätter igång en uppsjö av biologiska triggers som så småningom leder till undergrävd hälsa, kroniska åkommor och nedbrytande sjukdomar.
Därför är attityden "låt-oss-vänta-och-se-om-det-utvecklar-sig-till-något-allvarligt" inte acceptabel inom funktionsmedicinen. Genom att använda den mest avancerade och finkänsliga teknologi som finns tillgänglig kan man testa fram de allra minsta obalanser i kroppen och därigenom tidigt förhindra mer djupgående hälsoproblem längre fram.

3. Holistiskt synsätt

Det bästa är att undersöka och behandla kroppen som en sammanhängande enhet, istället för som en samling isolerade delar. För att kunna ställa diagnos och inleda en effektiv behandling måste funktionsmedicinaren ta hänsyn till alla tänkbara långtidseffekter av varje terapi eller behandling.
Genom att hjälpa och stärka kroppens naturliga läkekraft motarbetar funktionsmedicinaren inte den dynamiska processen av att vara i balans utan stärker den. Funktionsmedicinen kan med hjälp av funktionsanalyser effektivt lotsa patienten mot en återställd balans och nå ett mer långvarigt resultat än genom symtombehandling.

›Tillbaka