Öronsjukdomar

Informationen är hämtad från ”Helhetsdoktorn” © Bertil Dahlgren

Otit

Otit är det kanske vanligaste problemet med öronen om man undantar bullerskador och nedsatt hörsel. Det har kommit flera frågor från föräldrar med barn som dras med långdragna och smärtsamma öroninflammationer. Med otit menar man vanligen akut infektion i mellanörat, otitis media, där bakterier eller virus växer i sekretet i mellanörat och även sprider sig till omgivande vävnader. Mellanörat ventileras normalt genom örontrumpeten som är en öppning till övre delen av svalget. Vid svullnad av svalgets slemhinnor i samband med infektion eller allergi kan denna ventilation försämras och bidra till att en sekretansamling uppstår. Genom att hålla för näsan och blåsa till kan man oftast få in luft i mellanörat och man hör då ibland ett ljud och "lockkänslan" i örat minskar. Öronen och näsans bihålor blir ofta säte för långdragna infektioner som kan ge upphov till komplikationer. Öronen ska alltid inspekteras av läkare innan man provar lokalbehandling av en öroninflammation för att utesluta tillstånd som kräver antibiotikabehandling eller paracentes (instrumentell perforation av trumhinnan.) Hörseln ska i regel alltid kontrolleras efter en genomgången infektion och trumhinnorna inspekteras för att förhindra en bestående hörselnedsättning. (Se kommentar nedan)

Heta fotbad och ånginhalationer med Oleum Basileum eller Japansk pepparmintolja. Nässköljning med " Krutis " kanna med eller utan en halv droppe Tea Tree Oil kan användas. Vitlök i hög dos flera gånger dagligen (invärtes) kan också provas. Höga doser av Echinacea, tex 10-20 droppar Echinaforce / Echinagard varje timme kan ge ett bättre och snabbare resultat av infektionsbehandlingen. Vid lätta inflammationer i örat och trumhinnan kan man även försöka lokal behandling med en bomullstuss indränkt i vitlöksolja. Huskuren med en vitlöksklyfta i örat kan dock inte rekommenderas.

Referens: TALLMOGÅRDENS VÄG TILL HÄLSA, Praktisk biologisk medicin av dr Karl-Otto Aly, Hälsokostrådets förlag

Födoämnesallergi och återkommande mediaotiter

Dålig funktion hos örontrumpeten p.g.a. slemhinnesvullnad är ofta underlaget för en infektion. En studie utförd på 104 barn med ålder mellan 1,5 och 9 år refereras i Annals of Allergy, Volume 73, September, 1994. Man fann en statistisk signifikant koppling mellan födoämnesallergi och återkommande mediaotiter. Dietbehandling gav en signifikant förbättring av symtomen. Man sammanfattar resultatet med en rekommendation om att överväga möjligheten av födoämnesallergi hos alla barn som har problem med återkommande vätska bakom trumhinnan. Det kan vara värt ett försök med dietbehandling vid upprepade otiter. Dietbehandlingen kan läggas upp enligt olika principer från en ganska krävande eliminationsdiet i form av glutenfri vegankost med tillägg av vitaminer och mineraler samt ev naturläkemedel till en enklare variant i form av mjölkfri kost under några månader. Det finns flera alternativ för barn som kanske inte tycker om sesammjölken.

Rismjölk, t ex O´RIZ ( rismjölk från Provamel, distributör Kung Markatta AB, Hjälmarsberg, 705 95 Örebro) kan vara ett säkrare alternativ än havremjölk även om många glutenallergiker tycks tåla havre relativt sett bättre. Manuell terapi och akupunkturbehandling av spända muskler och stela leder i öron-näsa-halsregionen kan troligen förbättra funktionen i slemhinnorna genom att cirkulationen påverkas och kan provas som kompletterande behandling.  Från kollegan TN kommer följande kommentarer och synpunkter om otitbehandling. Paracentes är i dag en omdiskuterad och i princip förkastat metod. Kvarstående smärta som ej släpper inom första dygnet eller uttalad allmänpåverkan  utgör en indikation. Antibiotika behandling är allt mera omdiskuterad , det föregår ett flertal studier där expectans, (att avvakta) avsvällande droppar,  paracetamol (Alvedon o dyl.) samt snarlig uppföljning tillämpas. Att man hos barn med objektiva metoder bör kolla om hörselsnedsättning  föreligger är en utopi! (Det skulle ta för mycket tid att kolla alla.) Trumhinnorna efter genomgången infektion inspekteras av läkare för att bedöma om i mellanörat ansamlad vätska resorberats, om trumhinnan är hel eller om det kan finnas behov av att utföra en operation.

Otoskleros:
Otoskleros är en sjukdom som drabbar mellanöra och orsakar ett s k ledningshinder för hörsel. Den drabbar ungefär 1 person av 200. Hörselbenskedjan förbenas och stelnar till och en rubbning i kalkomsättningen i örat kan göra att även innerörat kan drabbas med skada på hörselnerverna. Vanligen drabbas bägge öronen. Orsaken är delvis okänd men man vet att varannan person har haft den i släkten. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor och symtomen kan börja i samband med eller försämras i samband med graviditet eller hormonbehandling. En del teorier angående uppkomstmekanismen tar upp enzymbrister och man har också menat att det finns ett samband med virusinfektioner.

Behandling:
Förutom operation och hörapparat finns det även farmakologisk behandling. En lovande metod är att ge s k bisfosfonater: Etidronate for the the neurotologic symptoms of otosclerosis: preliminary study.  Ear Nose Throat J, 1997 Jun, 76:6, 371-6, 379-81 Ipriflavon, ett syntetiskt framställt ämne som liknar de s k bioflavoniderna har använts vid behandling av otoskleros. I Umeå har en experimentell studie utförts för att se huruvida antioxidanter kan ha en skyddande verkan. Application of oxygen free radical scavengers to diminish the occurrence of myringosclerosis. Av Mattsson C; Marklund SL; Hellström S Ann Otol Rhinol Laryngol, 1997 Jun, 106:6, 513-8 Det finns även möjligheter att behandla med komplementärmedicinska metoder. Ett tillskott av betakaroten som är ett förstadium till A-vitamin har använts. En soyaproteinberikad diet är rik på bioflavonider liknande Ipriflavon och bägge dieterna har effekter på för hög benomsättning i samband med benskörhet. Det finns skäl att äta en diet som är förstärkt med avseende på bioflavonider och fytosteroler om man vill göra en komplementärmedicinsk tilläggsbehandling vid otoskleros.

Tinnitus
Kortfattat innebär tinnitus ringningar i örat, som i de flesta fall bara patienten hör. Ordet tinnitus kommer från latin och betyder ringning eller pinglande. Det verkar finnas ett samband med hörselskador av alla slag, starka yttre ljud, olika sjukdomar (t.ex. hjärt-kärlsjukdommar, blodtryck, hormonrubbningar, blodsjukdommar) skador i nacke- huvud, förändringar i käkleder-tänder-tuggmuskler. Stresstillstånd förvärrar tinnitus och det är viktigt att man får tillfälle att slappna av och få tillräcklig vila. Avslappningsövningar kan hjälpa. Det är också viktigt att se över hörseln. Ibland minskar tinnitus om ett hörselproblem åtgärdas. Motion och meningsfulla aktiviteter är bra. Motion motverkar nämligen  nedstämdhet. Det är också bra att undvika stress. Överkonsumtion av kaffe kan förstärka tinnitus. Detsamma gäller cigaretter och snus, samt större mängder alkohol.  Stöd från omgivningen kan hjälpa, liksom samtal med någon som vet vad tinnitus är och kan ge råd. Vid vissa former av tinnitus har man sett effekt med naturmedel som innehåller extrakt av det kinsesiska tempelträdet, Ginko Biloba. Även vid de tillstånd där man har stress och muskelspänning med i bilden kan det vara värt att prova Ginko. Akupunktur är en metod som har visats ge effekt på upplevelsen av tinnitus.  Tinnitus rubbar våra vanor, inte minst sömnen. Det gäller att återgå till gamla vanor eller att få nya vanor som inte störs av tinnitus. Tinnitus kräver alltså anpassning, annars kan det bli värre.

Antibiotika
Varför får många patienter med ont i halsen antibiotika? Källa BMJ Datum 1998-09-04
Brittiska allmän och primärvårdsläkare skriver ofta ut antibiotika till patienter som har ont i halsen trots att det finns kliniska belägg för att medicinen inte hjälper. Orsaken till detta står att finna i patientens förväntningar och i hur läkaren uppfattar patientens förväntningar. Överförskrivning av antibiotika är kopplat till den ökade förekomsten av motståndskraftiga bakterier och bör undvikas.till huvudmenyn