Alternativmedicin
Svenska
Följ oss på facebook

Alternativmedicin Forum Integrativ medicin, Mind-body medicine

 Integrativ medicin, Mind-body medicine
Pontus Sandberg
2015-02-24 15:02:06
Hej, Mitt namn är Pontus Sandberg. Jag arbetar som osteopat samt NLP-Practitioner i Stockholm. Osteopatisk medicin är en manuell-behandlingsmetod samt medicinsk fysiologi som grundades i slutet av 1800-talet av en amerikansk läkare. Det är från osteopatin som yrken som naprapati och kiropraktik senare utvecklas och även om osteopati är något nytt för många i Sverige så är det den äldsta av dessa manuella terapier, samt den med flest utövare och i länder som Storbritannien, Schweiz, Nya Zeeland, Frankrike och Tyskland är det den ledande formen av manuell behandling. Såväl många av teknikerna men framförallt filosofin och de neurologiska modellerna man använder sig av är helt unika för just osteopatin, samt den djupgående och detaljerade men samtidigt holistiska synen på kroppen. Jag jobbar även med NLP (Neurolingvistisk programmering). NLP är en samling praktiska tekniker och processer för att på undermedveten nivå förändra önskade tankemönster, beteenden, trauman och begränsningar som hindrar dig från att uppnå full potential. Inom NLP ingår även hypnos som är effektivt för att öppna upp vårt undermedvetna. NLP är därför också effektivt som coachning för att identifiera undermedvetna strategier som vi genom att identifiera sedan kan använda oss av i våra dagliga liv för att uppnå de resultat vi vill. Min stora passion från det att jag började studera till osteopat har varit hur ohälsa uppstår, hur det triggas och hur man kan behandla och lösa det. Mitt fjärde år på utbildningen skrev jag ett forskningsförslag om Psykoneuroimmunologi integrerat med just osteopati. Psykoneuroimmunologi (PNI) handlar om hur vårta tankar, via vårt nervsystem påverkar vårt immunförsvar och vice versa. Detta är ett område som fick sin absoluta start efter att Candace Pert upptäckte den första endorfinreceptorn som hennes team sedan fick nobelpris för. Det har empiriskt bevisats hur kropp och tankar hänger ihop, ned på minsta molekyl och receptornivå. Trots detta får forskningen inte den uppmärksamhet som den bör få. Detta är anledningen till att jag i min praktik arbetar såväl fysiskt med en person kropp, men även med deras tankemönster och beteende. Jag vill stå för en modern ”mind-body” medicin där såväl kropp och tanke alltid integreras och tas i åtanke. Jag håller för närvarande på att kontakta människor inom andra terapiformer för att starta upp en form av alternativ vårdcentral där fokus ska vara på hälsovård snarare än sjukvård. Detta är något som blir allt vanligare i Europa och något som jag inspirerats mycket av och önskar föra till Sverige. Att arbeta för att stärka integrativ medicin och öka dess inflytande är för mig oerhört viktigt och jag anser att man med hjälp av forskning inom just PNI har en större möjlighet att göra just detta och samtidigt öka trovärdigheten. Det är nog många som känner till kopplingen kropp-tanke men få som arbetar aktivt med båda delar. Oavsett om du går med smärtor eller emotionella begränsningar som du önskar få hjälp med, eller om du själv är terapeut/läkare/sjuksköterska och önskar jobba i ett team av terapeuter för en ny modern integrativ medicin så är du välkommen att höra av dig till mig: unityhealth.info@gmail.com Med vänliga hälsningar, Pontus Sandberg,

Antal svar på detta inlägg: 0

Svara på detta inlägg

Sidor: « 1 »Svara på detta inlägg