Alternativmedicin
Svenska
Följ oss på facebook

Alternativmedicin Forum Bihåleinflammation & homeopati

 Bihåleinflammation & homeopati
Björn Lundberg
2009-11-25 10:24:30
Patienter med kronisk bihåleinflammation blir hjälpta av homeopatisk behandling En nyligen publicerad studie visar att patienter med kronisk bihåleinflammation blir hjälpta av homeopatisk behandling. Resultaten kommer från en subgruppsanalys av patienter med bihåleinflammation som ingick i en stor prospektiv multicenter observationsstudie, som gjordes under en 8-årsperiod. I studien ingick 134 vuxna, som behandlats av 62 läkare. Patienterna hade lidit av kronisk bihåleinflammation i 10,7 + / - 9,8 år. Nästan alla patienter (97,0%) hade tidigare behandlats med konventionell medicin. De följdes upp i 2 år, och klagomål svårighetsgrad, hälsorelaterad livskvalitet (QoL) och läkemedelsanvändning registrerades regelbundet. För bihåleinflammation, var effekten storlek klagomål svårighetsgrad 1,58 (95% CI 1,77, 1,40), 2,15 (2,38, 1,92) och 2,43 (2,68, 2,18) vid 3, 12 och 24 månader. Livskvalitet förbättrades därefter. Effekterna var fortfarande kvar efter 8 år. Denna observationsstudie visade relevanta förbättringar som pågått under 8 år hos patienter som söker homeopatisk behandling på grund av bihåleinflammation. Referens Witt CM, Ludtke R, Willich SN (2009). Homeopathic treatment of patients with chronic sinusitis: A prospective observational study with 8 years follow-up. BMC Ear Nose Throat Disorders, 9(1):7.

Antal svar på detta inlägg: 1

Svara på detta inlägg

Sidor: « 1 »


Parazit
2013-10-05 10:58:33
Hej!Ja, det beror pe5 att en del tar god tid pe5 sig att bli fe4rdiga till maten. Detta har vi talat om mykcet ff6r att vi ska fe5 se5 mykcet tid som mf6jligt i matsalen. Fortsatt trevlig helg!

Svara på detta inlägg