Alternativmedicin
Svenska
Följ oss på facebook

Alternativmedicin Forum Nobelpristagare och homeopati

 Nobelpristagare och homeopati
Björn Lundberg
2009-11-06 05:13:46
I en nyligen genomförd studie av professor Luc Montagnier, en fransk virolog som tillsammans med Françoise Barré-Sinoussi upptäckte HIV och som fick Nobelpriset i medicin 2008, kunde hans team rapportera resultaten av en serie noggranna experiment som undersökte elektromagnetiska egenskaper av högt utspädda biologiska prover. Studien visar att några få bakteriella DNA-sekvenser kan ge upphov till elektromagnetiska vågor i högt utspädda vattenlösningar. Det verkar vara ett resonansfenomen som utlöses av den omgivande elektromagnetiska bakgrunden av mycket låga frekvensvågor. Forskarna använde vattenlösningar som var uppblandade och seriellt utspädda. Med andra ord utspädningar liknande homeopatiska potenser, även om ordet "homeopati" inte nämns i artikeln. Forskarna fann att bakterier och virus visade tydlig elektromagnetisk signatur på utspädningar från 10 ^ -5 till 10 ^ -12 (motsvarande homeopatisk utspädning D5-D12) och att små DNA-fragment endast var ansvariga för den elektromagnetiska signalen . Forskarna noterade också i ett experiment effekter från utspädningar så högt som 10 ^ -18 , dvs. homeopatisk potens D18. Den elektromagnetiska signaturen förändrades beroende på utspädningsnivåerna, men påverkades inte av den ursprungliga koncentrationen och förblev oförändrad även efter att de återstående DNA-fragmenten hade förstörts av kemiska medel. De konstaterade vidare att den elektromagnetiska signalen förstördes genom uppvärmning eller frysning av provet. Dessutom fann man en "cross-talk effekt" som medförde att ett negativt prov hämmade den positiva signalen i ett nytt prov om proverna lämnades över natten i en skyddad behållare. Forskarna föreslog därför att en särskild vattenlösning i nanostruktur skulle användas till proverna under utspädningsprocessen och som bättre skulle svara för de uppmätta elektromagnetiska effekterna. Forskarna upptäckte också samma elektromagnetiska signaler på plasma och DNA ur plasma hos patienter som led av Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, multipel skleros och reumatoid artrit. Denna studie är ett viktigt bidrag till den växande faktabas för grundläggande forskning med direkt relevans till homeopati. Ovanstående artikel är översatt av Björn Lundberg på Lundberg Selection och hämtad från den europeiska läkarorganisationen HomeopathyEurope.

Antal svar på detta inlägg: 5

Svara på detta inlägg

Sidor: « 1 »


aleksos
2010-02-14 22:31:06
Pröva själv. a.
Björn Lundberg
2009-11-12 23:22:39
M-I, Förslagsvis tar du del av en nyligen publicerad dubbelblindstudie i PubMed :)där man tydligt påvisar placeboavvikande effekt av homeopatmedlet Aconitum napellus. Text följer på engelska. Proving shows significant distinction between Aconitum C30 and placebo Just recently a new study conducted in Switzerland has significantly demonstrated a distinction between the proving symptoms of Aconitum napellus C30 and a placebo. This is another study published in an academic journal that has found substantial effects from high potencies in randomly selected, healthy test subjects when compared with placebo. Participants and Methods: From the 33 subjects randomized for this double-blind, placebo-controlled crossover study, 27 could be included in the analysis. The study comprised two 7-day-long treatment periods, each including the intake of a study preparation for 3 days and a wash-out period of 4 days. One group was first treated with Aconitum napellus C30 and then with placebo; the other group received the two study preparations in the reverse order. The signs and symptoms before the first treatment and after each treatment were collected, evaluated, weighted and repertorized. Based on this classification the blinded physician assessed these signs and symptoms as study outcome parameter to represent the responses to each of the study preparations. Statistical analysis of the data was performed using the Wilcoxon-Mann-Whitney rank test. Results: Crossover differences yielded statistical significance between the classified reactions towards Aconitum napellus C30 and to placebo (p = 0.004). Conclusions: A clear difference between the reported short-term reactions of healthy subjects towards Aconitum napellus C30 and towards placebo was shown. The crossover design with intra-individual comparisons proved to be adequate to recognize the study preparations and for the statistical analysis of a small population sample. Reference: Piltan D, Rist L, Simões-Wüst P, Saller R (2009). Test of a homeopathic dilution of Aconitum napellus. A clinical, randomized, double-blind, controlled crossover study in healthy volunteers. Forschende Komplementärmedizin, 16:168-73.
Calling from earth
2009-11-12 21:47:38
Ok, säg rent teoretiskt (jag tror inte på det men är beredd att bjuda dig på ett tankeexperiment) att oerhört utspädda ämnen på något sätt skulle kunna lämna spår i vatten - MEN det finns fortfarande inte en enda studie som bevisar homeopatiskt dravel som att "lika botar lika" eller "ju svagare blandning, desto starkare effekt". Motbevisa mig!
Björn Lundberg
2009-11-12 15:57:59
Calling from Earth (vad du nu heter), Studien tycker jag är mycket intressant, oavsett var professor Luc Montagnier har lyckats få den publicerad. Hans tidigare prestationer gör att jag själv har svårt att avfärda honom och se honom som oseriös. För din vetskap har ytterligare en fransk forskare, Jean-Louis Demangeat nyligen lyckats påvisa resultat i liknande höga utspädningar. Denna gång publicerad i Journal of Molecular Liquids, 144:32-39. Texten följer på engelska nedan. High dilution effect reported in NMR study A new study in the Journal of Molecular Liquids by Jean-Louis Demangeat at the Nuclear Medicine Department of the General Hospital in Haguenau, France reports physical modifications in the solvent of ultrahigh aqueous dilutions of histamine. 20-MHz R1 and R2 water proton NMR relaxation rates were measured in ultrahigh dilutions (range 5.43·10^-8 - 5.43·10^-48) of histamine in water (Hist-W) and in saline (Hist-Sal), prepared by iterative centesimal dilutions under vigorous agitation in controlled atmospheric conditions. Water and saline were similarly and simultaneously treated, as controls. The samples were immediately sealed in the NMR tubes after preparation, and then code-labelled. Six independent series of preparations were performed, representing about 7000 blind measurements. R2 exhibited a very broad scatter of values in both native histamine dilutions and solvents. No variation in R1 and R2 was observed in the solvents submitted to the iterative dilution/agitation process. By contrast, histamine dilutions exhibited slightly higher R1 values than solvents at low dilution, followed by a slow progressive return to the values of the solvents at high dilution. Unexpectedly, histamine dilutions remained distinguishable from solvents up to ultrahigh levels of dilution (beyond 10^-20 in Hist-Sal). A significant increase in R2 with increased R2/R1 was observed in Hist-W. R1 and R2 were linearly correlated in solvents, but uncorrelated in histamine dilutions. After a 10-min heating/cooling cycle of the samples in their sealed NMR tubes (preventing any modification of the chemical composition and gas content), all of the relaxation variations observed as a function of dilution vanished, the R2/R1 ratio and the scatter of the R2 values dropped in all solutions and solvents, and the correlation between R1 and R2 reappeared in the Hist-W samples. All these results pointed to a more organized state of water in the unheated samples, more pronounced in histamine solutions than in solvents, dependent on the level of dilution. It was suggested that stable supramolecular structures, involving nanobubbles of atmospheric gases and highly ordered water around them, were generated during the vigorous mechanical agitation step of the preparation, and destroyed after heating. Histamine molecules might act as nucleation centres, amplifying the phenomenon which was thus detected at high dilution levels. Reference: Demangeat J-L (2009) NMR water proton relaxation in unheated and heated ultrahigh aqueous dilutions of histamine: Evidence for an air-dependent supramolecular organization of water. Journal of Molecular Liquids, 144:32-39
Calling from earth
2009-11-12 14:13:28
Om detta nu skulle bevisa homeopatin (hur förstår jag faktiskt inte), svara då gärna på följande: 1. Hur kommer det sig att artikeln endast publicerats i en ytterst tveksam vetenskaplig tidskrift ("Interdisciplinary Sciences–Computational Life Sciences", i dess första nummer) där Montagnier själv sitter i editorial board? Science, Nature, Lancet, New England etc skulle vara mycket intresserade om inte... 2. Varför har ingen lyckats replikera dessa experiment? Googla på artikelns namn. Den innehåller en mängd tveksamheter, därav 1. och 2. Därav ej upptagen i ex. Pubmed. Nobelpristagare eller ej, hans artikel är oseriöst dravel.

Svara på detta inlägg