Alternativmedicin
Svenska
Följ oss på facebook

Alternativmedicin Forum Det är vatten

 Det är vatten
Jonas
2009-10-14 21:47:48
Hej alternativmedicin. Jag är en student vid Umeå universitet och har med åren blivit mer och mer intresserad av vad som egentligen är sant i världen. Det jag vill veta från er, och jag kommer med den ärligaste av intentioner, är om det finns några empiriska bevis bakom homeopati? Efter min egen research är min slutsats att denna medicin bara är vatten och inget annat. Om någon av er kan länka till någon "peer-reviewed" artikel vore jag hemskt tacksam. Min email är seseon85@hotmail.com Mvh /Jonas Bränström

Antal svar på detta inlägg: 3

Svara på detta inlägg

Sidor: « 1 »


mikael
2011-07-16 02:29:51
Skojar du eller? Piltan D m.fl. (2009)i Forsch Komplementmed är en skräpstudie, det är heller inget experiment (det är en tvärsnittsstudie) så de har ingen kontroll och kan därför inte dra några slutsatser, de undersöker friska personer i 2 behandlingsomgångar på 3 dagar och 4 dagar utrensning! Bara det i sig själv är skandal, Så jag skulle säga att hela forskningsdesignen och frågeställningen är felaktiga redan från början, sen förstår jag heller inte Thurneysen A. (2009) kommentar till studien i Forsch Komplementmed. där de tycker den är bra, det tyder på väldigt dålig insikt i metod och att den tidskriften inte är seriös. Studien visar med andra ord inte att homeopati fungerar bättre än placebo. Hänvisar även till metaanalyserna Ernst (2002) i British Journal of Clinical Pharmacology samt Shang et al (2005) i The Lancet som inte stödjer att homeopatin funkar bättre än placebo. Även metaanalyserna Linde (1997) i The Lancet och Kleijnen J m.fl. (1991) ” Clinical trials of homoeopathy”, BMJ, som ni homeopater ibland felaktigt hävdar stödjer att homeopati funkar bättre än placebo, hänvisar jag till som stöd för att homeopati inte funkar bättre än placebo plus att väldigt många studier om homeopati är väldigt dåligt gjorda. Vill också avsluta med att referera Ernst (2007) British Journal of Clinical Pharmacology (nr 2) som bl.a. säger att homeopati är biologiskt omöjlig. Här är även några riktiga studier som inte visar på någon effekt utöver placebo och även det oetiska med att använda homeopatiska preparat. Lewith, G. T. (2002) ” Use of ultramolecular potencies of allergen to treat asthmatic people allergic to house dust mite: double blind randomised controlled clinical trial”, BMJ Bonne O, Shemer Y, Gorali Y, Katz M, Shalev AY. (2003) "A randomized, double-blind, placebo-controlled study of classical homeopathy in generalized anxiety disorder.", The Journal of Clinical Psychiatry., 3, s. 282-7. Simonart T, Kabagabo C, De Maertelaer V. (2011) "Homeopathic remedies in dermatology: a systematic review of controlled clinical trials.", The British Journal of Dermatology [Epub ahead of print] Smith K. (2011) "AGAINST HOMEOPATHY - A UTILITARIAN PERSPECTIVE", Bioethics, [Epub ahead of print]
aleksos
2010-02-14 22:33:53
Vad är "bara vatten" i dessa tider?? a.
Björn Lundberg
2009-10-26 14:57:14
Här följer en länk som ger dig lite mer information om homeopati och dess verkan. homeopathyeurope.org/news-and-press/newsletter/editions/nobel-prize-winner-reports-effects-of-homeopathic. På samma hemsida kan du också läsa om en dubbelblindstudie genomförd med homeopatmedlet Aconitum; homeopathyeurope.org/news-and-press/newsletter/editions/proving-shows-significant-distinction-between/view

Svara på detta inlägg