Alternativmedicin
Svenska
Följ oss på facebook

Alternativmedicin Forum Svininfluensan

 Svininfluensan
Björn Lundberg
2009-09-01 16:31:37
Svininfluensan oroar säkert många idag, inte minst pga all mediabevakning i ämnet. Det bör dock nämnas att årligen dör det drygt 3000 personer i Sverige i influensan. Den vanligaste dödsorsaken är bakteriell lunginflammation. Det bör också nämnas att influensaviruset kan muteras i minst 144 olika varianter, varför en vaccination endast ger ett kortsiktigt skydd, och måste upprepas årligen. Det vore intressant att ta del av tidigare erfarenheter av svininfluensan, exempelvis utbrottet 1976 som föranledde till massvaccinationer i USA. Vad gjorde vi själva i Sverige, och hur påverkade det oss? Det vore också intressant att ta del av vad som har hänt i Mexico sedan utbrottet tidigare i vår. Hur många människor dog i högre grad än vanlig influensa. Någon som har någon intressant information att delge?

Antal svar på detta inlägg: 0

Svara på detta inlägg

Sidor: « 1 »Svara på detta inlägg