Alternativmedicin
Svenska
Följ oss på facebook

Alternativmedicin Forum Frågor om lagar

 Frågor om lagar
Anton
2008-10-09 12:42:38
Vad krävs för att jag ska kunna öppna en mottagning som sysslar med någon form av alternativ medicin? Vilka regler finns för det? Finns det lagar som reglerar det alternativmedicinska området? Vilka? Vad är egentligen skillnaden mellan alternativ medicin och skolmedicin?

Antal svar på detta inlägg: 1

Svara på detta inlägg

Sidor: « 1 »


svar
2008-10-09 15:11:04
Det som kallas "kvacksalverilagen", dvs Lag om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1960:409) eller populärt kallad "kvacksalverilagen", kanske lite andra lagar beroende på vad du gör.

Svara på detta inlägg