Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Water violet

Water violet
Water violet | Foto: Keith Edkins
Water violet

WATER VIOLET (Hottonia palustris) Vattenblink. Stolt, otillgänglig.

Dr Bach: ”Water violet är ett medel för dem som föredrar att vara ensamma, vare sig de är sjuka eller friska. Dessa individer är mycket stillsamma till sin natur, talar mjukt och säger inte mycket. De är självständiga och självsäkra och relativt oberoende av andras åsikter. De är reserverade, lämnar andra i fred och går sina egna vägar. Är oftast duktiga och välbegåvade. Den ro och stillhet de besitter är välgörande för människor i deras omgivning.”

Exempel på symtom: Inre reservation, stolt avskildhet, känsla av överlägsenhet. Föga känslomässigt engagemang. Tendenser till mental rigiditet vilket kan förosaka fysisk stelhet och spänningar. Kan finna det svårt att närma sig andra människor.

Positiv förändring: Kan visa finkänslig förståelse. Agerar på ett sant ödmjukt sätt med kärlek och medmänsklighet. Ökat deltagande i andras liv och känslor. Medvetenhet om de egna bristerna och begränsningarna. Fysiskt och psykiskt mera avspänd, kan tillåta sig att vara emotionell, exempelvis genom att gråta och vara svag.