Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vervain

Vervain
Vervain | Foto: J.M.Garg
Vervain

VERVAIN (Verbena officinalis) Järnört. Överdriven entusiasm och strävan. Överspänd.

Dr Bach: ”Vervain är lämpad för de individer som har fasta principer och idéer, vilka de är övertygade om är riktiga och som de oerhört sällan ändrar. De har en stark önskan att omvända alla i sin omgivning till den egna livsåskådningen. De besitter en stark vilja när de är övertygade om de saker och idéer de vill förmedla. Vid sjukdomstillstånd kämpar de tappert vidare med sina plikter, långt efter det att de flesta skulle ha givit upp”.

Exempel på symtom: Stark vilja som tvingar fram ett agerande bortom den fysiska styrkan och förmågan. Överspändheten gör det omöjligt att slappna av och leder till sömnlöshet. Perfektionist. Känslig för orättvisor. Alltid ett steg före med huvudet, med en tendens att ta på sig för mycket arbete. Överdriven entusiasm när det gäller att föra fram ett gott syfte. Tendens till fanatism.

Positiv förändring: Ökad förmåga att lyssna på andra. Minskat behov av att omvända andra till egen föreställning. Accepterar andras ideal och avvikande åsikter. Förmåga att entusiasmera utan att bli påträngande. Större lyhördhet inför kroppens sätt att signalera behov av vila. Mindre spänd mentalt och fysiskt, förbättrad sömn.