Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Sweet chestnut

Sweet chestnut
Sweet chestnut | Foto: James K. Lindsey
Sweet chestnut

SWEET CHESTNUT (Castanea salvia) Äkta kastanj. Extrem ångest.

Dr Bach: ”Sweet chestnut är lämpad för de individer som upplever ögonblick då ångesten är så stor att den ter sig outhärdlig. När det känns som om kropp och själ nått sina yttersta gränser, och inget annat än total tillintetgörelse finns kvar”.

Exempel på symtom: Outhärdlig lamslående ångest och mental förtvivlan. Har nått sin gräns. Känsla av att nästan vara förintad. Total utmattning och ensamhetskänsla. Hyser inget hopp inför framtiden. Ser allt i svart.

Positiv förändring: Återvinner själslig balans och inre lugn. Kan känna ny tillförsikt till livet och den egna situationen. Ångesten förlorar sitt grepp över personen. Fysisk och psykisk avspänning.