Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Red chestnut

Red chestnut
Red chestnut | Foto: Rüdiger Wölk
Red chestnut

RED CHESTNUT (Aesculus carnea) Röd kastanj. Oro för andras välfärd.

Dr Bach: ”Red chestnut är det medel som lämpar sig för dem som finner det svårt att inte oroa sig för andra. Har ofta upphört att hysa oro för egen del, men kan lida mycket för de närstående och är vanligtvis ängsliga för att någon hemsk olycka skall drabba dem”.

Exempel på symtom: Överdriven oro och ängslan inför andras väl. Rädsla för att ett obetydligt symtom hos någon skall visa sig vara allvarligt, ja till och med livshotande. Befarar därför det värsta.

Positiv förändring: Förmåga att bevara ett fysiskt och psykiskt lugn i utsatta situationer. Förmåga att förmedla positiva och helande tankar till andra som är i behov av dem.