Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Pine

Pine
Pine | Foto: Wikipedia
Pine

PINE (Pinus sylvestris) Tall. Självförebrående. Skuldkänslor.

Dr Bach: ”Pine är för de individer som anklagar sig själva. Även om de åstadkommit strålande resultat anser de att de skulle ha kunnat åstadkomma något ännu bättre och blir därför aldrig riktigt nöjda med sina insatser eller resultat. De tar ibland även på sig skulden för misstag begångna av andra”.

Exempel på symtom: Använder ofta ursäktande uttryck i konversationer. Känner sig ovärdiga. Svårighet att ta emot saker, känner sig inte värdig nog. Ständiga skuldkänslor, kan nästan ursäkta sig för att han eller hon finns till.

Positiv förändring: Kan börja bejaka sig själv och därmed också livet. Realistisk ansvarskänsla utan överdrifter. Inser egna brister, men kan se dem ur ett riktigt perspektiv och acceptera dem utan överdrifter.