Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Mustard

Mustard
Mustard | Foto: Wikipedia
Mustard

MUSTARD (Sinapis arvenris) Åkersenap. Melankoli. Depression av okänd orsak.

Dr Bach: ”Mustard är ett verksamt medel för sådana individer som lätt kommer in i perioder av djup dysterhet eller till och med förtvivlan. Denna sinnesstämning skulle kunna liknas vid ett mörkt moln som överskuggar dem och döljer livets ljus och glädje. Måhända kan man inte finna någon direkt orsak eller förklaring till dessa attacker av melankoli. Under sådana omständigheter är det näst intill omöjligt att kunna känna glädje”.

Exempel på symtom: Kan inte se någon logisk förklaring till sin deppighet. Känner sig övergiven, ensam, uppgiven, med ökad inåtvändhet. Känner sig avskuren från omvärlden.

Positiv förändring: Ökad inre stabilitet, en känsla av glädje och förnöjsamhet som inte går att rubba eller förstöra. Känner sig på nytt delaktig i livet. Tillit till framtiden.