Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Heather

Heather
Heather | Foto: Carsten Niehaus
Heather

HEATHER (Calluna vulgaris) Ljung. Självupptagenhet. Ogillar att vara ensam.

Dr Bach: ”Dessa individer söker konstant kontakt med första tillgängliga person, eftersom de känner en nödvändighet av att diskutera sina angelägenheter med andra oavsett vilka dessa är. De har en tendens att bli mycket olyckliga om de tvingas vara ensamma under en längre tid”.

Exempel på symtom: Pratsamma hypokondriker. Gör en höna utav en fjäder. Självupptagna, vill stå i centrum. Suger kraften av människor genom sitt oupphörliga prat om egna problem. Dåliga lyssnare. Kommer ofta från ett hem som saknat emotionell värme vilket givit barnet en emotionell undernäring. Ett värdefullt medel i en individs tidiga andliga utveckling, då man ställs ansikte mot ansikte med sitt ego och känner ett ständigt behov att prata om alla sina inre upplevelser.

Positiv förändring: Minskad självupptagenhet. Kan tolerera bättre att vara ensam. Utvecklar känsla av empati inför andras problem. Ökad förmåga att kunna lyssna.