Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Gorse

Gorse
Gorse | Foto: Mary and Angus Hogg
Gorse

GORSE (Ulex europaeus) Ärttörne. Hopplöshet, förtvivlan.

Dr Bach: ”Individer som lider av stor hopplöshet. Har givit upp hoppet att något mer kan göras för dem. Andra människors inflytande eller deras egen önskan att vara omgivningen till lags kan förmå dem att pröva olika behandlingar, men samtidigt håller de fast vid sin åsikt att inget går att göra”.

Exempel på symtom: Deprimerad, resignerad, har givit upp. Uppgivenhet efter att ha fått besked om att inget mer kan göras. Måste fortsätta att utstå lidande och kan hysa en övertygelse om att lidandet är ärftligt betingat och därför oundvikligt.

Positiv förändring: Nytt hopp, övertygelse om att allt ordnar sig till sist. Inser att attityden av hopplöshet verkat som hinder för tillfrisknandet. Insikt om förmågan att påverka sin egen situation till det bättre.