Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Gentiang

Gentiang
Gentiang | Foto: Michael Gasperl
Gentian

GENTIAN (Gentianella amarella) Gentiania. Modfälldhet, Depression på grund av känd orsak.

Dr Bach: ”Gentian är medlet för dem som lätt grips av missmod. Trots att de fysiskt betraktat är på bättringsvägen eller vinner framsteg i vardagslivet, kan små motgångar och hinder leda till misströstan och tvivel av olika slag”.

Exempel på symtom: Deprimerad på grund av känd orsak. Djup melankoli med tendens att se allt i svart. Verkar njuta av sin pessimism. Skeptiskt sinnelag. Känner sig lätt avvisad.

Positiva förändringar: Förmåga att se problem som utmaningar. Kan se det positiva i en situation och förmedla det till omgivningen. Inget hinder är för stort, ingen uppgift för svår. Mindre påverkad av motgångar.