Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Elm

Elm
Elm | Foto: Melburnian
Elm

ELM (Ulmus procera) Alm. Överväldigad av ansvar.

Dr Bach: ”Elm är avsett för sådana individer som utför ett bra arbete. Som följer sitt eget livskall och hoppas på att kunna åstadkomma något av stor betydelse, ofta sådant som kan tänkas vara välgörande för mänskligheten i stort. Då och då förekommer depressiva tillstånd eftersom de känner att uppgiften de tagit på sig är alltför svår eller krävande och inte ligger inom möjligheternas gräns”.

Exempel på symtom: Plötslig känsla av att bli överväldigad av plikter och inte känna sig kapabel att möta dem. Åtföljs av uppgivenhetskänsla och utmattning, med idéer om att inte kunna klara sin uppgift. Tillfälliga känslor av otillräcklighet. Men alla symtom är endast temporära.

Positiv förändring: Övervinner känslan av otillräcklighet. Får nytt mod, inspiration och krafter. Återfår självförtroendet. Kan fullfölja sitt kall.