Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Chestnut bud

Chestnut bud
Chestnut bud | Foto: Solipsist
Chestnut bud

CHESTNUT BUD (Aesculus hippocastanum) Kastanjeknopp. Oförmögen att lära av tidigare begångna misstag.

Dr Bach: ”Chestnut bud ör individer som inte är tillräckligt uppmärksamma på vad de ser och upplever. De tar längre tid på sig än andra då det gäller att vinna lärdom av det dagliga livets händelser. Där en erfarenhet oftast är tillräcklig för de flesta människor, kräver dessa individer flera erfarenheter innan de lärt sig sin läxa. Därför finner de till sin besvikelse att de är tvingade att genomleva samma misstag vid flera olika tillfällen. De inser med en känsla av frustration att ett misstag borde varit nog och att även detta förmodligen kunnat undvikas om de bara varit observanta och öppna för att lära sig av andra”.

Exempel på symtom: Ouppmärksam, bristande observationsförmåga. Upprepar samma misstag, samma argument, samma olyckor. Föredrar att skaffa sig nya erfarenheter i stället för att till fullo assimilera de man redan förvärvat sig.

Positiv förändring: Mental flexibilitet, förbättrad inlärningskapacitet. Större förmåga att självreflektera över egna begångna misstag. Mer uppmärksam i situationer.