Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Cerato

Cerato
Cerato | Foto: Kurt Stüber
Cerato

CERATO (Ceratostigma willmottiana) Särv. Söker råd och bekräftelse från andra.

Dr Bach: ”Cerato är medlet för dem som ej har tillräckligt självförtroende för att kunna fatta egna beslut. De söker ständigt råd av andra och blir därav ofta vilseledda”.

Exempel på symtom: Överdrivet rådfrågande, brist på ”sunt förnuft”. Pratsam, kommer jämt med frågor om råd. Tendenser att imitera sin omgivning. Handlar efter andras råd även om dessa går emot egen inre övertygelse, leder ofta till problem.

Positiv förändring: Ökad intuitiv förmåga. Tillit till de egna beslutens riktighet. Vågar lita mer på sin egen inre röst. Kan bättre använda information och kunskap på ett kreativt sätt.