Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Centaury

Centaury
Centaury | Foto: Hans Hillewaert
Centaury

CENTAURY (Centaurium erthraea) Arun. Viljesvag, undergiven.

Dr Bach: ”Dessa individer är tystlåtna och vänliga människor, med en mjuk och behaglig läggning, som ofta går till överdrift för att tjäna andra. De har en tendens att fullständigt trötta ut sig genom sina bemödanden. Deras önskan att behaga växer sig så stark att de tenderar att bli mer ”tjänstefolk” än villiga tjänare. Deras goda natur får dem att göra mer än vad som faller på deras lott och härigenom försummar de ibland sin egen speciella uppgift i livet”.

Exempel på symtom: Blyghet, oförmåga att sätta gränser. Kan vara uppbunden till familjen eller dominerande person. Viljesvag, lydig, mån om att behaga, svårt för att säga nej. Svagt utvecklad individualitet.

Positiv förändring: Ökad förmåga att säga nej och sätta gränser. Bättre i stånd att respektera de egna behoven och större jagstyrka. Ökat mod och styrka att följa sin egen livsväg.